Komunikat o zmianie regulaminu e-Sklepu


Udostępnij

Zgodnie z § 12 Regulaminu z dnia 05.11.2018 r. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych (dalej: Regulamin) zawiadamiamy, że od dnia 03.01.2019r.  zostaną wprowadzone zmiany w zakresie:

 

  • Par 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Zapłata ceny  (w całości lub części) za złożone zamówienie, zgodnie z ust 1 i ust 3 powyżej lub zmiana wskazanej ceny jest możliwa przez wpisanie kodu przyznanego przez Usługodawcę do którego jest przypisana określona wartości ustalona w PLN lub procentowo. Z zastrzeżeniem, z przyczyn technicznych kwota co najmniej 1,00 zł musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayU.

 

  • Par 6 ust 1 otrzymuje następując brzmienie:

Wszystkie ceny za oferowane E-Pakiety Badań, pojedyncze Badania Laboratoryjne lub usługę Konsultacji są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu. Zniżki w ramach karty stałego klienta nie obejmują E-Pakietów Badań, usługi Konsultacji i pojedynczych Badań Laboratoryjnych. Usługodawca zastrzega możliwość prowadzenia w ramach e-Sklepu akcji/kampanii służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie odrębnych regulaminów.