Amoksycylina

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Amoksycylina to organiczny związek chemiczny należący do antybiotyków. Jest półsyntetyczną penicyliną. Amoksycylina zaliczana jest do grupy antybiotyków β-laktamowych. Mechanizm jej działania polega na blokowaniu tzw. transpeptydacji. To jeden z końcowych etapów biosyntezy ściany komórkowej bakterii. Podczas tego procesu uzyskuje ona trwałą strukturę. Amoksycylina hamuje działanie enzymu transpeptydazy, który uczestniczy w transpeptydacji. Efektem tego jest zaburzenie procesu budowy ściany komórkowej bakterii i rozpad komórek budujących bakterię. 

Amoksycylina działa intensywnie na etapie największego rozwoju i wzrostu bakterii. Dlatego też wykazuje intensywne działanie przeciwbakteryjne. To antybiotyk bakteriobójczy – zabijający komórki bakteryjne. Eksperci podkreślają szerokie spektrum działania amoksycyliny. Oznacza to, że jest ona skuteczna wobec wielu gatunków bakterii. Stosowana jest w przypadku infekcji wywołanej przez bakterie Gram-dodatnie oraz Gram-ujemne. Niewrażliwe są na nią szczepy bakterii: Serratia, Proteus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa.

Może być ona podawana doustnie, domięśniowo i dożylnie. Istnieje szereg wskazań do jej zastosowania. Wymienia się wśród nich m.in.:

 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych spowodowane przez Staphylococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, paciorkowce α- i β-hemolizujące, 
 • wczesną postać boreliozy (stadium I),
 • zakażenia w stomatologii,
 • zakażenia dróg moczowych wywołane przez Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Escherichia coli,
 • ostre zapalenie ucha środkowego, 
 • ostre bakteryjne zapalenie zatok,
 • profilaktykę zakażeń chirurgicznych,
 • zapobieganie zapaleniu wsierdzia.

Istnieją też pewne przeciwwskazania do stosowania amoksycyliny, do których należą:

 • ciężka niewydolność nerek lub wątroby,
 • nadwrażliwość na antybiotyki β-laktamowe,
 • żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę.

Bibliografia

 • W. Kostowski, Z. S. Herman, Farmakologia – podstawy farmakoterapii: podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Farmakopea Polska VIII, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2008.