90.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 53.00 PLN Zawiera 5 badań

Badania w pakiecie dobrano tak, by wykonane nawet jednorazowo, pozwoliły na ocenę pracy nerek i układu moczowego oraz wskazywały na możliwe stany chorobowe innych ważnych organów wewnętrznych uczestniczących w przemianie materii organizmu.

Wykryte nieprawidłowości wymagają dalszej diagnostyki laboratoryjnej i klinicznej, o której decydować będzie lekarz. Ze względu na uniwersalne znaczenie badań Pakiet nerkowy powinien być wykonywany cyklicznie.

Badanie ogólne moczu jest badaniem przesiewowym pozwalającym na rozpoznanie chorób i zakażeń nerek i dróg moczowych, z równoczesnym wskazaniem zaburzeń przemiany materii związanych z dysfunkcją innych istotnych organów wewnętrznych.

Pomiar stężenia kreatyniny ma podstawowe znaczenie dla oceny filtracyjnej funkcji nerek. Przeliczany jest on na współczynnik eGFR. Określenie poziomu mocznika uzupełnia ocenę funkcji nerek. Podwyższony poziom tego metabolitu może też świadczyć o nasilonym rozkładzie białek.

Wyznaczanie stosunku stężenia albuminy do kreatyniny (ACR) w pojedynczej próbce moczu, jest wg najnowszych międzynarodowych rekomendacji najlepszym wskaźnikiem utraty białka z moczem (co z kolei jest wykładnikiem uszkodzenia nerek).

Oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi pozwala na rozpoznanie metabolicznej choroby: dny moczanowej i jest pomocne w rozpoznawaniu zagrożenia kamicą nerkową.

Pakiet zawiera następujące badania

Mocz – badanie ogólne

Badanie przesiewowe w kierunku chorób nerek i układu moczowego oraz nieprawidłowości przemian metabolicznych organizmu, zwłaszcza związanych z chorobami wątroby i […]

Mocznik

Mocznik.  Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób metabolicznych. 

Kreatynina

Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi jest przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób przemiany materii. Kreatynina jest produktem […]

Kwas moczowy

Kwas moczowy. Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi, przydatny w badaniu  diagnostyki dny moczanowej i monitorowaniu chorób rozrostowych. 

Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)

Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR). Ocena albuminurii w przygodnej próbce moczu, przydatna w monitorowaniu wczesnych nefropatii o podłożu cukrzycowym oraz […]

Może zainteresuje Cię również:

660.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 351.00 PLN
495.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 494.00 PLN
172.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 99.00 PLN