Leczenie hipotensyjne

Mgr Agnieszka Nowak


Udostępnij

Leczenie hipotensyjne – termin odnosi się do zestawu terapii i metod mających na celu kontrolę lub redukcję wysokiego ciśnienia krwi u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Działania leczenia hipotensyjnego mogą obejmować stosowanie leków obniżających ciśnienie krwi, zmiany w stylu życia (takie jak dieta niskosodowa, regularna aktywność fizyczna, ograniczenie spożycia alkoholu), redukcję stresu, kontrolę wagi ciała oraz unikanie palenia tytoniu.

Preferowane są leki blokujące układ RAA – renina-angiotensyna-aldosteron, czyli inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz antagoniści receptora dla angiotensyny (ARB), stosowane w połączeniu z antagonistami wapnia oraz diuretykiem tiazydowym. Leczenie to ma na celu zapobieganie powikłaniom zdrowotnym związanym z wysokim ciśnieniem krwi, takim jak choroby serca, udar mózgu czy uszkodzenia nerek. Każdy przypadek nadciśnienia może wymagać indywidualnego podejścia terapeutycznego, dostosowanego do potrzeb i stanu zdrowia danej osoby.