Przygotowanie do pobrania wymazu z narządów płciowych

Zewnętrzne narządy płciowe męskie i żeńskie w warunkach fizjologicznych są zasiedlone przez liczne i zmienne drobnoustroje nie wywołujące objawów zakażenia (cewka moczowa, pochwa, napletek). Drobnoustroje pochodzą ze mikroflory skóry, z przewodu pokarmowego, głównie z okolic odbytu oraz od partnerów seksualnych.

Wymazy z narządów płciowych męskich: cewka moczowa / napletek / wydzielina gruczołu krokowego

Zalecenia ogólne:

 • materiał pobierać na początku zakażenia (w momencie manifestacji objawów klinicznych), a w stanach przewlekłych w okresie zaostrzenia objawów
 • unikać pobierania w trakcie antybiotykoterapii ogólnoustrojowej.
 • pobierać co najmniej 5 dni po zakończeniu antybiotykoterapii.

Cewka moczowa / zmiany na napletku:

 • najlepiej zgłaszać się do pobrania wymazu w godzinach porannych,
 • zachować 3 dniową wstrzemięźliwość seksualną,
 • przed wymazem z napletka nie stosować środków przeciwbakteryjnych i/lub przeciwgrzybicznych, nie płukać, nie przemywać płynami odkażającymi, nie stosować maści,
 • nie oddawać moczu przynajmniej 2-3 godziny przed pobraniem wymazu.

Wydzielina gruczołu krokowego:

 • umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem,
 • całkowicie ściągnąć napletek i umyć okolice cewki moczowej, dokładnie spłukać i osuszyć jałowym gazikiem,
 • przy ściągniętym napletku oddać mocz całkowicie opróżniając pęcherz (strumień moczu wypłukuje drobnoustroje kolonizujące dolny odcinek cewki moczowej),
 • materiał pobiera lekarz poprzez masaż gruczołu krokowego przez odbyt.

Wymazy z narządów płciowych żeńskich: przedsionek pochwy / pochwa / kanał szyjki / cewki moczowej / srom

 • najlepiej zgłaszać się do pobrania wymazu w godzinach porannych,
 • w dniu badania umyć okolice narządów płciowych, bez użycia mydła i żeli do higieny intymnej,
 • nie wykonywać zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych okolicy narządów płciowych z użyciem środków odkażających, dopochwowych preparatów leczniczych, maści i kremów zewnętrznych, irygacji pochwy,
 • zachować 2 dniową wstrzemięźliwość seksualną,
 • nie oddawać moczu przynajmniej 2-3 godziny przed pobraniem wymazu,
 • w zakażeniach objawiających się jednoczesnym zapaleniem szyjki macicy i cewki moczowej materiałem do badań powinna być wydzielina z tych obu miejsc.