Przygotowanie do badań nasienia

PRZYGOTOWANIE I POBRANIE NASIENIA (SEMINOGRAM)

Wymagania:
 • Abstynencja płciowa nie krótsza niż 2 dni – nie dłuższa niż 7 dni.
 • W przypadkach powtórnego badania nasienia, należy zachować analogiczny okres abstynencji płciowej jak w przypadku pierwszego badania.
Termin wykonania badanie należy uzgodnić z punktem pobrań laboratorium, które zaopatruje pacjenta w odpowiednie naczynko.
Warunki pobrania:
 • Nasienie oddawane jest drogą masturbacji.
 • Zaleca się by oddanie nasienia nastąpiło w laboratorium, w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
 • W pojemniku musi znaleźć się całość ejakulatu, jeśli nie, to należy o tym powiadomić personel medyczny.
 • Nasienie uzyskane poza laboratorium musi być dostarczone do 1 godziny.
Uwaga ! Nasienie nie może być pozyskiwane z prezerwatyw.

POBIERANIE NASIENIA DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Zalecenia ogólne:
 • badanie należy wykonać przed zastosowaniem jakiejkolwiek antybiotykoterapii
 • jak najwcześniej od wystąpienia objawów klinicznych,
 • po przeprowadzeniu właściwych zabiegów higienicznych.
Sposób pobrania i transport:
 • nasienie uzyskuje się drogą masturbacji
 • przed pobraniem umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem,
 • całkowicie ściągnąć napletek i umyć wodą z mydłem okolice cewki moczowej, dokładnie spłukać i osuszyć jałowym gazikiem; przy ściągniętym napletku oddać mocz całkowicie opróżniając pęcherz (strumień moczu wypłukuje drobnoustroje kolonizujące początkowy odcinek cewki moczowej),
 • bezpośrednio do jałowego pojemnika uzyskanego w punkcie pobrań pobrać nasienie, nie dotykając wnętrza pojemnika,
 • pojemnik natychmiast zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać nazwiskiem i imieniem,
 • dostarczyć do pracowni do 2 godzin od pobrania w temp. pokojowej.
Uwaga ! Nasienie nie może być pozyskiwane z prezerwatyw.
Ulotka zgodna z Podręcznikiem Pobierania Próbek Pierwotnych wersja VI z dnia 06.12.2013r.