Czerniak – badania krwi pomocne w diagnozie

Udostępnij
Pytanie

Czy w diagnozie czerniaka mogą być pomocne badania krwi? Czekam już długo na wizytę u dermatologa, jakie mogę wykonać badania krwi, by zdiagnozować czerniaka?

miniatura autora
Odpowiedź specjalisty

Podstawą rozpoznania czerniaka jest badanie pacjenta przez lekarza oraz ocena znamion pod kątem m.in. ich asymetrii, rozkładu barwnika, cech powierzchni, jego wielkości itd. Następnie, aby potwierdzić rozpoznanie i stopień zaawansowania konieczne jest badanie histopatologiczne, podczas którego wycinki tkanek badane są pod mikroskopem. Dostępne badania laboratoryjne, takie jak oznaczenie białka S100 (czyli markera nowotworowego występującego w czerniaku), mogą być pomocne podczas procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Należy jednak zauważyć, że wzrost tego markera obserwuje się zaledwie u 4-9% chorych w I stopniu zaawansowania choroby, u 8-19% w III stopniu i 48-89% w IV stopniu. W związku z tym widzimy, że oznaczenie tego markera koreluje ze stopniem zaawansowania choroby. Może być to pomocne w ocenie stopnia zaawansowania choroby, w monitorowaniu leczenia oraz prognozowaniu wystąpienia przerzutów czerniaka. Jednak oznaczanie stężenia markerów jest badaniem dodatkowym, a uzyskane prawidłowe wyniki nie wykluczają obecności nowotworu czy też jego progresji. Żaden z obecnie stosowanych markerów nie jest używany w celu rozpoznania czerniaka i nie zastąpi badania histopatologicznego.