Na czym polega morfologia 5 diff.? Kiedy należy wykonać to badanie?

Udostępnij
Pytanie

Na skierowaniu do laboratorium mam zlecone wykonanie morfologii 5 diff. Co to za badanie?

miniatura osoby
Odpowiedź specjalisty

Morfologia 5 diff., czyli inaczej pełna morfologia krwi, to podstawowe badanie oceniające ilościowy i jakościowy skład krwi (krwinek czerwonych, białych i płytek krwi). W przeciwieństwie do podstawowej morfologii (obejmującej m.in. stężenie hemoglobiny, hematokryt, liczba płytek krwi, liczba erytrocytów, wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV – średnia objętość krwinki czerwonej, MHC – średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, MCHC – średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych, etc.) wynik uwzględnia m.in. podział leukocytów (krwinek białych) na limfocyty, monocyty i granulocyty (obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne), co odgrywa istotną rolę w diagnostyce zakażeń wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych oraz w chorobach alergicznych. Badanie powinno być wykonywane regularnie raz do roku u wszystkich osób bezobjawowych, a także u pacjentów z podejrzeniem niedokrwistości lub nadkrwistości, ostrego lub przewlekłego stanu zapalnego, zaburzeń krzepnięcia czy choroby nowotworowej.