nazwa badania

Morfologia krwi

kod oferty

3

kod ICD

C55

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Anemia, Hematologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Morfologia krwi - Krótko o badaniu

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (pięciu frakcji) oraz płytek krwi (trombocytów). Podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym.

Morfologia krwi - Więcej informacji

Morfologia krwi (pełna) - morfologia 5 diff., jest badaniem, pozwalającym na ogólną ocenę układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytek krwi. Parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy (liczba erytrocytów, hematokryt, hemoglobina, wskaźniki czerwonokrwinkowe, RDW) umożliwiają wstępne rozpoznanie niedokrwistości i ich różnicowanie,  m.in. ze względu na wielkość krwinek (mikro-, normo-, makrocytowe), stopień zawartości hemoglobiny (niedobarwliwe, normobarwliwe) oraz stopień anizocytozy (RDW). Badanie przydatne również w monitorowaniu leczenia niedokrwistości, w ocenie stopnia utraty krwi po krwotokach oraz istotne dla podstawowej analizy erytropoetycznej funkcji szpiku. Parametry opisujące układ białokrwinkowy (leukocytoza całkowita, automatyczny "rozmaz" z rozróżnieniem neutrofili, limfocytów, monocytów, eozynofili, bazofili) pozwalają na wstępną diagnostykę niedoborów odporności, stanów zapalnych, infekcji, chorób rozrostowych szpiku i układu limfatycznego (białaczki szpikowe i limfatyczne) oraz zaburzeń funkcjonowania szpiku (m.in. zespoły mielodysplastyczne). Ocena funkcji płytek oraz charakteryzujących je parametrów (MPV, PDW, P-LCR) jest przydatna w rozpoznawaniu stanów z nieprawidłową liczbą płytek oraz ich anizocytozą (diagnostyka krwawień lub stanów zakrzepowych).
Morfologia krwi (pełna) - opis parametrów:
LEUKOCYTY (ang. White Blood Cells, WBC) – całkowita liczba krwinek białych, podstawowy parametr określający bezwzględną liczbę krwinek białych we krwi, wyrażany w tys./μL ERYTROCYTY (ang. Red Blood Cells, RBC) – liczba krwinek czerwonych, parametr określający bezwzględną liczbę erytrocytów we krwi, wyrażany w mln/μL; HEMOGLOBINA (ang. Hemoglobin concentration, HGB) – stężenie hemoglobiny we krwi, parametr określający w g/dl (mmol/l) całkowite stężenie wszystkich form hemoglobiny we krwi pełnej; HEMATOKRYT (ang. Hematocrit) – parametr oznaczający wyrażoną procentowo frakcję objętościową erytrocytów w pełnej krwi; Wskaźniki czerwonokrwinkowe:
MCV (ang. Mean Corpuscular Volume) – średnia objętość krwinki (SOK); MCH (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince (SWH); MCHC (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince (SSH); RDW (ang. Red-cell Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych. Bardzo często nazywany wskaźnikiem anizocytozy, użyteczny klinicznie wskaźnik będący matematyczną miarą rozkładu objętości erytrocytów. Może być wyznaczany przy użyciu dwóch alternatywnych algorytmów, wobec czego zróżnicowanie krwinek może być wyrażone jako odchylenie standardowe – SD (wyrażane w femtolitrach – fL) lub współczynnik zmienności – CV (SD wyrażone jako odsetek MCV) rozkładu objętości RBC; Płytki krwi:
PLT (ang. Platelets), Płytki krwi – liczba płytek krwi, parametr określający bezwzględną liczbę płytek krwi, wyrażany w tys/μL; MPV (ang. Mean Platelet Volume) – średnia objętość płytki krwi; PDW (ang. Platelet Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości płytek krwi analogiczny dla RDW charakteryzującego krwinki czerwone; PCT (ang. Plateletcrit) – tzw. hematokryt płytkowy; P-LCR (ang. Platelet-Large Cell Ratio) – wskaźnik tzw. dużych płytek (objętość >12 fL); Białe krwinki (leukocyty) z podziałem na 3 grupy określone podwójnie: bezwzględną liczbą w mikrolitrze (tys./μL. tys./mm3) i wartością odsetkową (%) wszystkich krwinek białych Monocyty (należące do agranulocytów); Limfocyty (należące do agranulocytów); Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne); Bazofile (granulocyty zasadochłonne); Eozynfile (granulocyty kwasochłonne).
Więcej

Przygotowanie do badania

Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania


icon

Głodzenie

Zalecane: na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.


Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Wysiłek fizyczny, posiłek.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Niektóre zmiany w podstawowych parametrach: 
Leukocyty:

zwiększona liczba: zakażenia, urazy, stany zapalne, białaczki szpikowe, białaczki limfatyczne; zmniejszona liczba: leki, promieniowanie, zespoły mielodysplastyczne, mielofibroza, zakażenia wirusowe (np. EBV, CMV, HSV, parvowirus B19), zakażenia bakteryjne (niektóre), przerzuty nowotworowe do szpiku. 
Erytrocyty, hemoglobina, hematokryt:

zwiększona liczba: czerwienica prawdziwa, niedotlenienie, odwodnienie; zmniejszone liczba: nagłe, duże utraty krwi, niedokrwistości, choroby nerek, osteomielofibroza, przerzuty nowotworowe do szpiku. 
MCV, MCH:

wzrost wielkości: niedokrwistości makrocytowe, w wyniku suplementacji żelazem w niedokrwistości z niedoboru żelaza; obniżenie wielkości: niedokrwistości mikrocytowe i niedobarwliwe.
MCHC:
wzrost wielkości: wrodzona sferocytoza, odwodnienie hipertoniczne; obniżenie wielkości: niedobór żelaza, wit.B6; 
Płytki krwi:
 
zwiększona liczba: stany zapalne, infekcje, nowotwory, przewlekła białaczka szpikowa, niedokrwistości; zmniejszona liczba: wrodzona hipoplazja megakariocytów, posocznica, DIC, zakrzepowa plamica małopłytkowa, zepół hemolityczno-mocznicowy, leki, zakażenia wirusowe, niedobór poprzetoczeniowy, przerzuty do szpiku, osteomielofibroza.

Morfologia krwi - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

146.00 PLN
84.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

265.00 PLN
142.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 200 zł, trzeci za 175 zł

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

414.00 PLN
213.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Cena wg. cennika w Poznaniu:

718.00 PLN
422.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

372.00 PLN
180.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Cena wg. cennika w Poznaniu:

580.00 PLN
422.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

506.00 PLN
314.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Cena wg. cennika w Poznaniu:

384.00 PLN
265.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

Cena wg. cennika w Poznaniu:

367.00 PLN
241.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

289.00 PLN
219.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ONKOLOGICZNY DAMSKI

Cena wg. cennika w Poznaniu:

226.00 PLN
180.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ONKOLOGICZNY MĘSKI

Cena wg. cennika w Poznaniu:

222.00 PLN
168.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BRZUSZNY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

536.00 PLN
439.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET NIEDOKRWISTOŚCI

Cena wg. cennika w Poznaniu:

246.00 PLN
120.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

326.00 PLN
219.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ALERGICZNY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

283.00 PLN
219.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

273.00 PLN
208.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

290.00 PLN
186.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

340.00 PLN
236.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

660.00 PLN
439.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

760.00 PLN
549.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

1085.00 PLN
725.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

331.00 PLN
175.00 PLN
WIĘCEJ

e-Pakiet podarunkowy

Cena wg. cennika w Poznaniu:

246.00 PLN
140.00 PLN
WIĘCEJ

Diagnostyka gammapatii

Cena wg. cennika w Poznaniu:

894.00 PLN
599.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET ZDROWIE W DOBIE PANDEMII

Cena wg. cennika w Poznaniu:

182.00 PLN
99.00 PLN
WIĘCEJ

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

Cena wg. cennika w Poznaniu:

399.00 PLN
249.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

312.00 PLN
175.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA DZIECI

Cena wg. cennika w Poznaniu:

202.00 PLN
145.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

409.00 PLN
261.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

400.00 PLN
269.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

116.00 PLN
69.00 PLN
WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: Morfologia krwi

Anemia w ciąży − przyczyny, diagnostyka i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania profilaktyczne powinieneś zrobić tego roku? CZYTAJ WIĘCEJ
Badanie trombocytów. Kiedy należy je wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Anemia i jej różne oblicza CZYTAJ WIĘCEJ
Limfocyty i ich rola w organizmie CZYTAJ WIĘCEJ
Morfologia krwi – wszystko na temat badania CZYTAJ WIĘCEJ
Monocyty – czym są i kiedy warto badać ich poziom? CZYTAJ WIĘCEJ
Neutropenia (niski poziom neutrocytów) – normy, przyczyny, objawy CZYTAJ WIĘCEJ
Światowy Dzień Profilaktyki Udarowej CZYTAJ WIĘCEJ
Kamienie nerkowe - objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Kardiomiopatia - rodzaje, objawy, badania CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby metaboliczne - jakie występują? CZYTAJ WIĘCEJ
Indeks glikemiczny - co to za parametr? CZYTAJ WIĘCEJ
O czym świadczy niski poziom płytek krwi? Jak się objawia? Jak zwiększyć liczbę trombocytów? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania profilaktyczne do pracy i ogólnopopulacyjne CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są przyczyny zgagi? Skąd bierze się nieprzyjemne pieczenie w przełyku? CZYTAJ WIĘCEJ
Posocznica - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Prawidłowe ciśnienie krwi - jakie powinno być? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Parkinsona – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Podwyższona hemoglobina – co oznacza? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby układu krążenia – co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
RDW CV – co oznacza? CZYTAJ WIĘCEJ
Tężec – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Niskie ciśnienie w ciąży – przyczyny, objawy, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

146.00 PLN 84.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

265.00 PLN 142.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

414.00 PLN 213.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

718.00 PLN 422.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

372.00 PLN 180.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

580.00 PLN 422.00 PLN

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

506.00 PLN 314.00 PLN

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

384.00 PLN 265.00 PLN

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

367.00 PLN 241.00 PLN

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

289.00 PLN 219.00 PLN

e-PAKIET ONKOLOGICZNY DAMSKI

226.00 PLN 180.00 PLN

e-PAKIET ONKOLOGICZNY MĘSKI

222.00 PLN 168.00 PLN

e-PAKIET BRZUSZNY

536.00 PLN 439.00 PLN

e-PAKIET NIEDOKRWISTOŚCI

246.00 PLN 120.00 PLN

e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

326.00 PLN 219.00 PLN

e-PAKIET ALERGICZNY

283.00 PLN 219.00 PLN

e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY

273.00 PLN 208.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

290.00 PLN 186.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

340.00 PLN 236.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

660.00 PLN 439.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

760.00 PLN 549.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,085.00 PLN 725.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

331.00 PLN 175.00 PLN

e-Pakiet podarunkowy

246.00 PLN 140.00 PLN

Diagnostyka gammapatii

894.00 PLN 599.00 PLN

E-PAKIET ZDROWIE W DOBIE PANDEMII

182.00 PLN 99.00 PLN

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

399.00 PLN 249.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

312.00 PLN 175.00 PLN

e-PAKIET DLA DZIECI

202.00 PLN 145.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

409.00 PLN 261.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET

400.00 PLN 269.00 PLN

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

116.00 PLN 69.00 PLN

Produkt Morfologia krwi został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter
Dzień dobry!

Jak mogę Ci pomóc?