nazwa badania

Morfologia krwi

kod oferty

3

kod ICD

C55

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Anemia, Hematologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Morfologia krwi - Krótko o badaniu

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (pięciu frakcji) oraz płytek krwi (trombocytów). Podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym.

Morfologia krwi - Więcej informacji

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (pięciu frakcji) oraz płytek krwi (trombocytów). Podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym.
Morfologia krwi (pełna) - morfologia 5 diff., jest badaniem, pozwalającym na ogólną ocenę układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytek krwi. Parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy (liczba erytrocytów, hematokryt, hemoglobina, wskaźniki czerwonokrwinkowe, RDW) umożliwiają wstępne rozpoznanie niedokrwistości i ich różnicowanie,  m.in. ze względu na wielkość krwinek (mikro-, normo-, makrocytowe), stopień zawartości hemoglobiny (niedobarwliwe, normobarwliwe) oraz stopień anizocytozy (RDW). Badanie przydatne również w monitorowaniu leczenia niedokrwistości, w ocenie stopnia utraty krwi po krwotokach oraz istotne dla podstawowej analizy erytropoetycznej funkcji szpiku. Parametry opisujące układ białokrwinkowy (leukocytoza całkowita, automatyczny "rozmaz" z rozróżnieniem neutrofili, limfocytów, monocytów, eozynofili, bazofili) pozwalają na wstępną diagnostykę niedoborów odporności, stanów zapalnych, infekcji, chorób rozrostowych szpiku i układu limfatycznego (białaczki szpikowe i limfatyczne) oraz zaburzeń funkcjonowania szpiku (m.in. zespoły mielodysplastyczne). Ocena funkcji płytek oraz charakteryzujących je parametrów (MPV, PDW, P-LCR) jest przydatna w rozpoznawaniu stanów z nieprawidłową liczbą płytek oraz ich anizocytozą (diagnostyka krwawień lub stanów zakrzepowych).
Morfologia krwi (pełna) - opis parametrów:
LEUKOCYTY (ang. White Blood Cells, WBC) – całkowita liczba krwinek białych, podstawowy parametr określający bezwzględną liczbę krwinek białych we krwi, wyrażany w tys./μL ERYTROCYTY (ang. Red Blood Cells, RBC) – liczba krwinek czerwonych, parametr określający bezwzględną liczbę erytrocytów we krwi, wyrażany w mln/μL; HEMOGLOBINA (ang. Hemoglobin concentration, HGB) – stężenie hemoglobiny we krwi, parametr określający w g/dl (mmol/l) całkowite stężenie wszystkich form hemoglobiny we krwi pełnej; HEMATOKRYT (ang. Hematocrit, HCT) – parametr oznaczający wyrażoną procentowo frakcję objętościową erytrocytów w pełnej krwi; Wskaźniki czerwonokrwinkowe:
MCV (ang. Mean Corpuscular Volume) – średnia objętość krwinki (SOK); MCH (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince (SWH); MCHC (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince (SSH); RDW (ang. Red-cell Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych. Bardzo często nazywany wskaźnikiem anizocytozy, użyteczny klinicznie wskaźnik będący matematyczną miarą rozkładu objętości erytrocytów. Może być wyznaczany przy użyciu dwóch alternatywnych algorytmów, wobec czego zróżnicowanie krwinek może być wyrażone jako odchylenie standardowe – SD (wyrażane w femtolitrach – fL) lub współczynnik zmienności – CV (SD wyrażone jako odsetek MCV) rozkładu objętości RBC; Płytki krwi:
PLT (ang. Platelets), Płytki krwi – liczba płytek krwi, parametr określający bezwzględną liczbę płytek krwi, wyrażany w tys/μL; MPV (ang. Mean Platelet Volume) – średnia objętość płytki krwi; PDW (ang. Platelet Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości płytek krwi analogiczny dla RDW charakteryzującego krwinki czerwone; PCT (ang. Plateletcrit) – tzw. hematokryt płytkowy; P-LCR (ang. Platelet-Large Cell Ratio) – wskaźnik tzw. dużych płytek (objętość >12 fL); Białe krwinki (leukocyty) z podziałem na 3 grupy określone podwójnie: bezwzględną liczbą w mikrolitrze (tys./μL. tys./mm3) i wartością odsetkową (%) wszystkich krwinek białych Monocyty (należące do agranulocytów); Limfocyty (należące do agranulocytów); Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne); Bazofile (granulocyty zasadochłonne); Eozynfile (granulocyty kwasochłonne).
Więcej

Przygotowanie do badania

Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania


icon

Głodzenie

Zalecane: na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.


Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Wysiłek fizyczny, posiłek.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Niektóre zmiany w podstawowych parametrach:
Leukocyty:

zwiększona liczba: zakażenia, urazy, stany zapalne, białaczki szpikowe, białaczki limfatyczne; zmniejszona liczba: leki, promieniowanie, zespoły mielodysplastyczne, mielofibroza, zakażenia wirusowe (np. EBV, CMV, HSV, parvowirus B19), zakażenia bakteryjne (niektóre), przerzuty nowotworowe do szpiku.
Erytrocyty, hemoglobina, hematokryt:

zwiększona liczba: czerwienica prawdziwa, niedotlenienie, odwodnienie; zmniejszone liczba: nagłe, duże utraty krwi, niedokrwistości, choroby nerek, osteomielofibroza, przerzuty nowotworowe do szpiku.
MCV, MCH:

wzrost wielkości: niedokrwistości makrocytowe, w wyniku suplementacji żelazem w niedokrwistości z niedoboru żelaza; obniżenie wielkości: niedokrwistości mikrocytowe i niedobarwliwe.
MCHC:
wzrost wielkości: wrodzona sferocytoza, odwodnienie hipertoniczne; obniżenie wielkości: niedobór żelaza, wit.B6;
Płytki krwi:

zwiększona liczba: stany zapalne, infekcje, nowotwory, przewlekła białaczka szpikowa, niedokrwistości; zmniejszona liczba: wrodzona hipoplazja megakariocytów, posocznica, DIC, zakrzepowa plamica małopłytkowa, zepół hemolityczno-mocznicowy, leki, zakażenia wirusowe, niedobór poprzetoczeniowy, przerzuty do szpiku, osteomielofibroza.

Morfologia krwi - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

146.00 PLN
89.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

265.00 PLN
151.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 210 zł, trzeci za 185 zł

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

414.00 PLN
226.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Cena wg. cennika w Poznaniu:

718.00 PLN
447.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

372.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet 20% taniej z kodem PODARUJ20

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Cena wg. cennika w Poznaniu:

580.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet 20% taniej z kodem PODARUJ20

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

506.00 PLN
359.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Cena wg. cennika w Poznaniu:

384.00 PLN
281.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

Cena wg. cennika w Poznaniu:

367.00 PLN
255.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

289.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet dla drugiej osoby -15%

e-PAKIET ONKOLOGICZNY DAMSKI

Cena wg. cennika w Poznaniu:

226.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet dla drugiej osoby -15%

e-PAKIET ONKOLOGICZNY MĘSKI

Cena wg. cennika w Poznaniu:

222.00 PLN
178.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BRZUSZNY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

536.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET NIEDOKRWISTOŚCI

Cena wg. cennika w Poznaniu:

246.00 PLN
127.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

326.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ALERGICZNY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

283.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

273.00 PLN
220.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

290.00 PLN
197.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

340.00 PLN
250.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

660.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

760.00 PLN
582.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

1085.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

331.00 PLN
186.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet 20% taniej z kodem PODARUJ20

e-Pakiet podarunkowy

Cena wg. cennika w Poznaniu:

246.00 PLN
179.00 PLN
WIĘCEJ

Diagnostyka gammapatii

Cena wg. cennika w Poznaniu:

894.00 PLN
635.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET ZDROWIE W DOBIE PANDEMII

Cena wg. cennika w Poznaniu:

182.00 PLN
105.00 PLN
WIĘCEJ

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

Cena wg. cennika w Poznaniu:

399.00 PLN
264.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

312.00 PLN
186.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiety do -20% dla całej rodziny

e-PAKIET DLA DZIECI

Cena wg. cennika w Poznaniu:

202.00 PLN
154.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

409.00 PLN
277.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet 20% taniej z kodem PODARUJ20

e-PAKIET DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

400.00 PLN
299.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

116.00 PLN
73.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET PO PORODZIE

Cena wg. cennika w Poznaniu:

214.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

Cena wg. cennika w Poznaniu:

177.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ROZSZERZONY - CHOROBY CYWILIZACYJNE

Cena wg. cennika w Poznaniu:

216.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ
Jesienna akcja profilaktyczna

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - PODSTAWOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

182.00 PLN
89.00 PLN
WIĘCEJ
Jesienna akcja profilaktyczna

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - ROZSZERZONY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

441.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ
Jesienna akcja profilaktyczna

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - KOMPLEKSOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

791.00 PLN
359.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - dziecko

Cena wg. cennika w Poznaniu:

46.00 PLN
35.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

371.00 PLN
259.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

878.00 PLN
579.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Cena wg. cennika w Poznaniu:

1072.00 PLN
799.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

596.00 PLN
419.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

438.00 PLN
319.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING CARDIO

Cena wg. cennika w Poznaniu:

345.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING SIŁOWY LUB INTERWAŁOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

290.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: Morfologia krwi

Anemia w ciąży − przyczyny, diagnostyka i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania profilaktyczne powinieneś zrobić tego roku? CZYTAJ WIĘCEJ
Badanie trombocytów. Kiedy należy je wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Anemia i jej różne oblicza CZYTAJ WIĘCEJ
Limfocyty i ich rola w organizmie CZYTAJ WIĘCEJ
Morfologia krwi – wszystko na temat badania CZYTAJ WIĘCEJ
Monocyty – czym są i kiedy warto badać ich poziom? CZYTAJ WIĘCEJ
Neutropenia (niski poziom neutrocytów) – normy, przyczyny, objawy CZYTAJ WIĘCEJ
Światowy Dzień Profilaktyki Udarowej CZYTAJ WIĘCEJ
Kamienie nerkowe - objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Kardiomiopatia - rodzaje, objawy, badania CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby metaboliczne - jakie występują? CZYTAJ WIĘCEJ
Indeks glikemiczny - co to za parametr? CZYTAJ WIĘCEJ
O czym świadczy niski poziom płytek krwi? Jak się objawia? Jak zwiększyć liczbę trombocytów? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania profilaktyczne do pracy i ogólnopopulacyjne CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są przyczyny zgagi? Skąd bierze się nieprzyjemne pieczenie w przełyku? CZYTAJ WIĘCEJ
Posocznica - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Prawidłowe ciśnienie krwi - jakie powinno być? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Parkinsona – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Podwyższona hemoglobina – co oznacza? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby układu krążenia – co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
RDW CV – co oznacza? CZYTAJ WIĘCEJ
Tężec – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Niskie ciśnienie w ciąży – przyczyny, objawy, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Gauchera – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Bazofile – jaka jest ich rola i za co odpowiadają? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania krwi możesz wykonać, będąc w trakcie okresu? CZYTAJ WIĘCEJ
Szpik kostny - funkcje i rodzaje szpiku kostnego CZYTAJ WIĘCEJ
Trombofilia - na czym polega? CZYTAJ WIĘCEJ
Nadpłytkowość - jakie są jej objawy? CZYTAJ WIĘCEJ
Małopłytkowość - przyczyny, objawy, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Białaczka - przyczyny, objawy, rodzaje CZYTAJ WIĘCEJ
Wzdęty brzuch – jakie są najpopularniejsze przyczyny wzdętego brzucha? CZYTAJ WIĘCEJ
Krztusiec – objawy, badania, leczenie u dzieci i dorosłych CZYTAJ WIĘCEJ
Zatrucie rtęcią – jakie są objawy, niezbędne badania i metody leczenia? CZYTAJ WIĘCEJ
Za co odpowiada układ immunologiczny? CZYTAJ WIĘCEJ
Niedokrwistość hemolityczna – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

146.00 PLN 89.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

265.00 PLN 151.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

414.00 PLN 226.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

718.00 PLN 447.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

372.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

580.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

506.00 PLN 359.00 PLN

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

384.00 PLN 281.00 PLN

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

367.00 PLN 255.00 PLN

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

289.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET ONKOLOGICZNY DAMSKI

226.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET ONKOLOGICZNY MĘSKI

222.00 PLN 178.00 PLN

e-PAKIET BRZUSZNY

536.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET NIEDOKRWISTOŚCI

246.00 PLN 127.00 PLN

e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

326.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET ALERGICZNY

283.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY

273.00 PLN 220.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

290.00 PLN 197.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

340.00 PLN 250.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

660.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

760.00 PLN 582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,085.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

331.00 PLN 186.00 PLN

e-Pakiet podarunkowy

246.00 PLN 179.00 PLN

Diagnostyka gammapatii

894.00 PLN 635.00 PLN

E-PAKIET ZDROWIE W DOBIE PANDEMII

182.00 PLN 105.00 PLN

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

399.00 PLN 264.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

312.00 PLN 186.00 PLN

e-PAKIET DLA DZIECI

202.00 PLN 154.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

409.00 PLN 277.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET

400.00 PLN 299.00 PLN

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

116.00 PLN 73.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET PO PORODZIE

214.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

177.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET ROZSZERZONY - CHOROBY CYWILIZACYJNE

216.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - PODSTAWOWY

182.00 PLN 89.00 PLN

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - ROZSZERZONY

441.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - KOMPLEKSOWY

791.00 PLN 359.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - dziecko

46.00 PLN 35.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

371.00 PLN 259.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

878.00 PLN 579.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

1,072.00 PLN 799.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

596.00 PLN 419.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

438.00 PLN 319.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING CARDIO

345.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING SIŁOWY LUB INTERWAŁOWY

290.00 PLN 129.00 PLN

Produkt Morfologia krwi został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter