Morfologia pełna i podstawowa

Udostępnij
Pytanie

Chcę wykonać u 6-letniej córki morfologię krwi, ale w laboratorium dostępne są dwie wersje badania - podstawowa i pełna. Czym się od siebie różnią?

miniatura autora
Odpowiedź specjalisty

Morfologia krwi jest badaniem wykonywanym z próbki krwi pobranej zwykle z żyły łokciowej, które polega na ocenie ilościowej i jakościowej elementów morfotycznych krwi – leukocytów (krwinek białych), erytrocytów (krwinek czerwonych) i trombocytów (płytek krwi). W zależności od stosowanego w laboratorium analizatora można wykonać morfologię pełną (5 diff) lub podstawową (3 diff). Badania te odróżnia od siebie różnicowanie krwinek białych – w pełnej morfologii uzyskuje się informacje na temat liczby i odsetka wszystkich rodzajów leukocytów (neutrofili, limfocytów, monocytów, bazofili i eozynofili), podczas gdy w podstawowej morfologii wyróżnia się tylko trzy grupy (neutrofile, limfocyty i pozostałe krwinki białe). Morfologia 5 diff jest więc testem dokładniejszym, istotnym m.in. w przypadku podejrzenia alergii lub chorób pasożytniczych, w których często obserwuje się wzrost ilości eozynofili..