tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Amylaza w moczu

Kod badania: 295Kod ICD: I25

Kategoria badań

Badania z moczu

Choroby trzustki

Choroby przewodu pokarmowego

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis badania

Oznaczenie amylazy w moczu, stosowane w różnicowaniu ostrych stanów zapalnych trzustki i ostrego brzucha.  

Więcej informacji

Oznaczenie amylazy w moczu.  Kliniczne zastosowanie pomiarów w moczu alfa-amylazy, produkowanej głównie w trzustce i śliniankach, polega na różnicowaniu ostrego zapalenia trzustki od innych przyczyn ostrego brzucha. W ostrym zapaleniu trzustki aktywność amylazy w krwi gwałtownie wzrasta w ciągu 24-48 godzin i normalizuje się po 3-4 dniach od ustąpienia objawów. Istotny diagnostycznie jest trzykrotny wzrost amylazy, a mimo tego za wartość decyzyjną przyjmuje się wzrost o 50%, co osłabia swoistość i czułość diagnostyczną oznaczenia. α -Amylaza w moczu ulega podwyższeniu  równolegle do zwiększonej aktywności enzymu w surowicy, aczkolwiek,  szczególnie w stanach ostrych,  można oczekiwać przesunięć w czasie ocenianych na 6-12 godzin. Wzrost amylazy jest istotny klinicznie  również w chorobach przewodów wyprowadzających trzustki, uszkodzeniach mechanicznych trzustki, ostrych stanach związanych z przewodami żółciowymi, zwiększoną przepuszczalnością jelitową i innych. Równoległego wzrostu nie obserwuje się w przypadku niewydolności nerek i w przypadku makroamylasemii. Obniżenie alfa amylazy w moczu przy przewlekłej hiperamylazemii wskazuje na występowanie makroamylazy we krwi, która nie przechodzi do moczu. W przypadku diagnostyki makroamylasemii stężenie amylazy w moczu odnosi się do kreatyniny.

Badania powiązane

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane