Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Lipaza

Kod oferty: 30
Kod ICD: M67
Kategoria badań: CHOROBY TRZUSTKI

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Lipaza. Ocena aktywności lipazy w krwi, przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki.

Więcej informacji

Lipaza. Ocena aktywności lipazy w krwi, przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki. Lipazy są  hydrolazami, czyli enzymami katalizującymi rozkład wiązania estrowego pomiędzy alkoholami i kwasami. Najważniejszą z lipaz jest produkowana w trzustce lipaza trzustkowa, rozkładająca  triacyloglicerol do wolnych kwasów tłuszczowych i monoacyloglicerolu. Lipaza wydzielana jest w przez komórki trzustki w postaci nieaktywnej, a  w formę czynną przekształca się w dwunastnicy pod wpływem  kwasów żółciowych,   fosfolipidów i kolipazy. Lipaza trzustkowa, podobnie jak amylaza,  jest markerem ostrego zapalenia trzustki, przy czym wykazuje lepszą od amylazy specyficzność i czułość w stosunku do trzustki. Mniej skuteczna  jest w przypadku diagnostyki przewlekłego zapalenia trzustki i niedrożności dróg żółciowych. W porównaniu do amylazy, aktywność lipazy w surowicy wzrasta wolniej i dłużej się utrzymuje.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Zawyżenie wyników przez egzogenną lipazę z odczynników do oznaczeń triglicerydów  w analizatorze swobodnego dostępu; znaczny wzrost wyników oznaczeń kolorymetrycznych aktywności lipazy u pacjentów po podaniu dużej dawki heparyny,  w wyniku uwolnienia lipazy  pozawątrobowej.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone wartości: ostre zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, leki (np. kodeina, heparyna, opioidy), niedrożność pozawątrobowych dróg żółciowych z zajęciem trzustki, rak trzustki, niedrożność jelit, uszkodzenie jelit, perforacja wrzodu dwunastnicy. upośledzenie funkcji nerek.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach