Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Amylaza

Kod oferty: 31
Kod ICD: I25
Kategoria badań: CHOROBY TRZUSTKI, CHOROBY WĄTROBY

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Amylaza. Ocena aktywności amylazy w krwi,  przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki. 

Więcej informacji

Amylaza. Ocena aktywności amylazy w krwi  jest wykonywana w  diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki. Amylazy są enzymami należącymi do hydrolaz, rozkładającymi  skrobię i inne polisacharydy,  wytwarzanymi głównie w komórkach wydzielniczych trzustki i ślinianek,  odpowiednio: amylaza trzustkowa i ślinowa.  U człowieka występują  dwa z trzech rodzajów amylaz (amylaza alfa i gamma). W ludzkiej krwi stwierdza się 8 izoform amylazy pochodzących  z trzustki  i  gruczołów ślinowych oraz z komórek wydzielniczych śluzówki jelita cienkiego, gruczołów mlecznych oraz komórek jajników i jąder. Wzrost aktywności amylazy w krwi świadczy o przedostaniu się enzymu do osocza z przewodów wyprowadzających trzustki, przy czym wzrost ten jest wyraźny w przypadku ostrych stanów zapalnych, a nieznaczny w stanach przewlekłych.  Wzrost aktywności amylazy w surowicy, towarzyszący objawom klinicznym zapalenia trzustki, pozwala  na rozpoznanie zapalenia trzustki z czułością bliską 90%.  Czułość kliniczna rozpoznania zapalenia trzustki wzmocniona  jest przez równoległe oznaczenie w krwi aktywności lipazy trzustkowej.  Wzrost aktywności amylazy w surowicy może także towarzyszyć stanom patologicznym nie związanym z trzustką,  jak ostra niewydolność nerek, zapalenie  ślinianek (świnka),  urazy brzucha, niedrożność jelita, perforacje wrzodów przewodu pokarmowego. Wzrost aktywności amylazy może być spowodowany także istnieniem w krwi makroamylazy – formy powstałej z łączenia przez przeciwciała pojedynczych cząsteczek, o dłuższym okresie półtrwania w krążeniu,  mimo prawidłowo działających nerek (makroamylazemia).

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Makroamylazemia, amylaza ślinowa, zależny od metody wpływ wysokich stężeń bilirubiny, trójglicerydów i hemoglobiny.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone wartości: ostre zapalenie trzustki, zaostrzenie przewlekłego zapalenia trzustki, zapalenie ślinianek (zapalenie przyusznic, „świnka”),  choroba alkoholowa,  nowotwory, niewydolność kłębuszkowa nerek, wirusowe zapalenie wątroby, makroamylazemia, zabiegi chirurgiczne jamy brzusznej i urazy brzucha, niedrożność jelit, perforacja wrzodu żołądka i dwunastnicy;

Obniżone wartości: mukowiscydoza,  genetyczne uwarunkowane niedobory.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach