tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

CA 72-4

Kod badania: 212Kod ICD: I49

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis badania

CA 72-4. Marker raka przewodu pokarmowego (głównie żołądka) oraz jajnika. Oznaczenie w surowicy  przydatne w diagnozowaniu,  prognozowaniu i monitorowaniu leczenia.  

 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

 

Oznaczenie w surowicy CA 72-4, markera raka przewodu pokarmowego (głównie żołądka) oraz jajnika, jest przydatne w diagnozowaniu,  prognozowaniu i monitorowaniu leczenia.  Antygen nowotworowy 72-4: CA 72-4, TAG 72 (ang. tumor associated glycoprotein 72) oznaczany w surowicy  jest markerem raka przewodu pokarmowego, głównie żołądka (czułość diagnostyczna  50%, swoistość 90%),  poza tym jelita grubego i przełyku oraz trzustki; jajnika, niedrobnokomórkowego raka płuc i raka piersi. W przypadku raka żołądka czułość rozpoznania za pomocą  CA 72-4 podnosi komplementarne oznaczenie  CEA. W przypadku raka trzustki, CA 72-4 jest markerem pomocniczym dla oznaczenia CA 19-9, w przypadku raka jajnika dla CA 125. Obecność 72-4 w komórkach prawidłowych jest rzadko wykazywana  metodami histochemicznymi, również stężenie antygenu w krwi osób zdrowych jest bardzo niskie, a w przypadku chorób o charakterze zapalnym tylko nieznacznie podwyższone. W przypadku raka żołądka marker, prócz diagnostyki, może być wykorzystywany do monitorowania postępów choroby i oceny radykalności leczenia chirurgicznego. Chemicznie CA 72-4 jest mucynopodobną glikoproteiną o dużym ciężarze cząsteczkowym.

Przeciwciała heterofilne.


Wzrost stężenia: rak żołądka, rak przewodu pokarmowego, rak jajnika, rak jelita grubego, rak piersi, rak płuc.

Badania powiązane

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet markery nowotworowe dla kobiet - kompleksowy
2 442,77 PLN
1 398,00 PLN
Sprawdź