Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Chlorki

Kod oferty: 44
Kod ICD: I97
Kategoria badań: BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Chlorki. Pomiar stężenia jonów chlorkowych w surowicy krwi, przydatny w diagnostyce zaburzeń równowagi  elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, w różnicowaniu kwasic metabolicznych i ocenie leczenia tych zburzeń.  

Więcej informacji

 

Pomiar stężenia jonów chlorkowych w surowicy krwi jest przydatny w diagnostyce zaburzeń równowagi  elektrolitowej i kwasowo-zasadowej oraz  w różnicowaniu  kwasic metabolicznych. Jon chlorkowy (Cl-) jest obecny we wszystkich płynach organizmu, głównie w płynie zewnątrzkomórkowym i w osoczu. Jon chlorkowy wraz z jonami sodu, potasu i wodorowęglanowym jest  odpowiedzialny  za utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej i regulacji objętości płynów w organizmie.  W przypadku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej stężenie jonów chlorkowych może się zmieniać niezależnie od sodowych, podczas gdy normalnie zmieniają się jednakowo. Stężenie jonów chlorkowych zależy od podaży chlorków w pokarmie  oraz utraty z moczem,  w wydzielinach i wydalinach przewodu pokarmowego. Spadek stężenia jonów chlorkowych w surowicy obserwowany jest w uporczywych wymiotach  (ze względu na duże stężenie w soku żołądkowym),  w przypadku drenażu  soku żołądkowego, stosowania diuretyków,  w zasadowicy metabolicznej i kwasicy oddechowej.  Do wzrostu stężenia dochodzi m.in. w hipernatremii, kwasicy metabolicznej i zasadowicy oddechowej oraz w ostrych chorobach zakaźnych. Wartość stężenia anionu chlorkowego wykorzystuje się do obliczania luki anionowej, parametru pozwalającego na różnicowanie przyczyn kwasic metabolicznych.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Brak.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu stężenia: hipernatremia, kwasica metaboliczna, zasadowica oddechowa, ostre choroby zakaźne, choroby nerek, podaż w preparatach.

Przyczyny obniżenia stężenia: uporczywe wymioty, zasadowica metaboliczna, kwasica oddechowa, diuretyki  (np.:furosemid),  hiperaldosteronizm, zespół Cushinga.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD