Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

CYFRA 21-1

Synonimy cytokeratyna 19
Kod oferty: 211
Kod ICD: I51
Kategoria badań: CHOROBY NOWOTWOROWE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

CYFRA 21-1, cytokeratyna 19. Oznaczenie w surowicy przydatne w diagnozowaniu,  prognozowaniu i monitorowaniu leczenia  niedorobnokomórkowego raka płuc.  

Więcej informacji

 

Oznaczenie markera CYFRA 21-1 w surowicy jest przydatne w diagnozowaniu, prognozowaniu i monitorowaniu leczenia  niedorobnokomórkowego raka płuc i innych nowotworów nabłonkowych. Obecny w krążeniu marker nowotworowy CYFRA -21 (ang. Cytokeratin FRagment Antigen 21-1), obok TPA i TPS,  należy do markerów nowotworowych wykazujących homologię z cytokeratynami 8, 18 i 19.  CYFRA -21 jest obecnym w osoczu,  rozpuszczalnym fragmentem cytokeratyny 19, wykorzystywanym przede wszystkim w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuc. Metodami immunochemicznymi cytokeratyna 19 stwierdzana jest w prawidłowych komórkach nabłonków płaskich przewodów żółciowych i trzustkowych, śliniankach, jelitach, kanale szyjki macicy i endometrium. Nasilenie ekspresji cytokeratyny 19 wykazano w proliferujących komórkach nowotworów głowy i szyi, płuca i szyjki macicy. W porównaniu do stężenia cytokeratyny w osoczu ludzi zdrowych,  nieznacznie podwyższone  stężenie obserwuje się u chorych na niezłośliwe choroby płuc, trzustki, wątroby oraz choroby reumatyczne. Natomiast wysokie stężenia keratyny 19  wiążą się niedrobnokomórkowym rakiem płuc (40-70% przypadków) – w najwyższym odsetku z  rakiem niskozróżnicowanym, płaskonabłonkowym. Poziom markera wykazuje wysoką wartość prognostyczną:  dodatnią korelację ze stadium nowotworu i odwrotną z czasem przeżycia. Podwyższone stężenia Cyfra 21-1 występują także w  raku płaskonabłonkowym szyjki macicy, w tym przypadku badanie jest również użyteczne w ocenie przebiegu choroby i skuteczności leczenia. Cytokeratyny są podstawowymi białkami cytoszkieletu komórek nabłonkowych. Ekspresja cytokeratyn zależy od rodzaju komórek, stopnia ich dojrzałości i zróżnicowania. Komórki nowotworowe zachowują ekspresję rodzaju cytokaratyn komórek z których się wywodzą. Dominują cytokeratyny 8, 18 i 19, a ich fragmenty są uwalniane do krążenia.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: nowotwory płuc (rak drobnokomórkowy, rak niedrobnokomórkowy), rak szyki macicy.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD