Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Cystatyna C

Kod oferty: 35
Kod ICD: K16
Kategoria badań: CHOROBY NEREK

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Cystantyna C. Oznaczenie stężenia cystatyny C przydatne do oceny funkcji filtracyjnej nerek. 

Więcej informacji

 

Oznaczenie stężenia cystatyny C służy do  oceny funkcji filtracyjnej nerek. Cystatyna C jest  jednołańcuchowym polipeptydem o 120  resztach aminokwasowych  i ciężarze ok. 13 kDa, wytwarzanym  na stałym poziomie przez wszystkie komórki jądrzaste organizmu. Dzięki niskiemu ciężarowi cząsteczkowemu  i wysokiemu  punktowi izoelektrycznemu  cystatyna C ulega całkowitej filtracji w kłębuszkach  nerkowych, a następnie jest reabsorbowana i katabolizowana w komórkach cewek nerkowych. Stężenie cystatyny C w krwi nie zależy od wieku (powyżej 1. roku życia), płci, masy mięśniowej i diety, lecz niemal wyłącznie od filtracji kłębuszkowej,  GFR (ang. glomerular filtration rate). Dzięki temu cystatyna jest lepszy endogennym markerem zburzeń funkcji nerek niż kreatynina, której oznaczenie jest niemiarodajne u chorych na marskość wątroby, bardzo otyłych, niedożywionych i z  bardzo małą masą mięśniową. Wskazaniem do wykonania oznaczenia jest: ocena upośledzenia funkcji nerek, monitorowanie funkcji nerek u chorych przyjmujących leki nefrotoksyczne,  monitorowanie i kwalifikowanie chorych z przewlekłą niewydolnością nerek do leczenia nerkozastępczego.

Przygotowanie do badania

  Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne, przeciwciała HAMA.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu stężenia: ostra niewydolność nerek, przewlekła niewydolność nerek, choroby nowotworowe , choroby reumatyczne, kortykosteroidy.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD