nazwa badania

Kreatynina

kod oferty

33

kod ICD

M37

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Choroby nerek

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Kreatynina - Krótko o badaniu

Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób przemiany materii. Dla osób powyżej 12 roku życia wynik oznaczenia kreatyniny wydawany jest łącznie z wyliczonym eGFR – szacunkowym współczynnikiem filtracji kłębuszkowej istotnym w przesiewowych badaniach chorób nerek.

Kreatynina - Więcej informacji

Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Kreatynina jest produktem przemian metabolicznych białka, stanowiącym obok mocznika jeden z głównych związków azotowych we krwi. W praktyce medycznej kreatynina jest sprawdzonym klinicznie markerem biochemicznym  monitorującym stan nerek. Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśniowej badanego, płci, ogólnego stanu zdrowia i wieku oraz diety. Stężenie kreatyniny podawane jest w przeliczeniu na kilogram masy ciała.  Stężenie kreatyniny w surowicy jest wykładnikiem czynności nerek - wzrost stężenia odpowiada zmianom przesączania kłębuszkowego, GFR (ang. glomerular filtration rate), przy czym zależność stężenia i GFR ma charakter hiperboliczny. Za istotny przyjmuje się wzrost poziomu kreatyniny (ponad górną granicę referencyjną) powodujący obniżenie  GFR o około 50%  (40-60 ml/min/1,73m2). Do wyniku pomiaru stężenia kreatyniny wynik eGFR dodawany jest automatycznie. eGFR ( ang. estimated glomerular filtration rate) – szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej, wyliczany jest na podstawie parametrów charakterystycznych dla badanego, jak: wiek, waga, powierzchnia ciała, płeć, rasa, poziom kreatyniny w surowicy.  eGFR jest najlepszym pojedynczym wczesnym wskaźnikiem funkcji nerek, stosowanym w badaniach przesiewowych, nie pozwalającym jednak na wnioskowanie o przyczynach patologii. Należy ponadto zachowywać ostrożność w interpretacji wyniku eGFR w przypadku osób młodszych niż 18 lat, z nadwagą i rozwiniętą muskulaturą. Dla dzieci poniżej 12 roku życia eGFR nie jest wyliczany.
Więcej

Przygotowanie do badania

Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Hemoliza, wysokie stężenia: bilirubiny, ciał ketonowych, glukozy, kwasu askorbinowego.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu: ostra niewydolność nerek, przewlekła niewydolność nerek, wiek, ciąża, cukrzyca, leki. Przyczyny obniżenia: utrata masy mięśniowej, wiek.

Kreatynina – co to jest?

Kreatynina to organiczny związek chemiczny, który występuje w ludzkim organizmie. Znacząca większość kreatyniny we krwi pochodzi z metabolizmu zachodzącego w tkance mięśniowej – z tego powodu, w warunkach fizjologicznych jej stężenia we krwi żylnej zależne są głównie od masy mięśniowej danej osoby. Dodatkowo, związek ten jest praktycznie w 100% wydalany przez nerki. Dzięki obu tym właściwościom (stałe stężenie we krwi oraz wydalanie wraz z moczem) pomiar poziomu kreatyniny we krwi stanowi prosty oraz skuteczny wskaźnik diagnostyczny, który dostarcza istotnych informacji na temat stanu zdrowia nerek. W przypadku rozwoju chorób nerek dochodzi do zaburzeń procesów filtracji krwi w tych narządach, a co za tym idzie – zaburzeń produkcji moczu. Prowadzi to do wzrostu stężeń we krwi określonych związków, które nie mogą być skutecznie wydalane z organizmu. Jedną z tych substancji jest właśnie kreatynina. Dzięki informacji na temat jej poziomu we krwi możliwe jest wyliczenie eGFR, czyli tzw. szacunkowego wskaźnika filtracji kłębuszkowej. Do obliczenia tego parametru wykorzystywane są różne wzory matematyczne, które (w zależności od wzoru) poza poziomem kreatyniny we krwi mogą uwzględniać także m.in. masę ciała osoby badanej, jej wzrost lub płeć. Uzyskanie wartości wskaźnika filtracji kłębuszkowej pozwala ocenić stopień zaawansowania ewentualnych zaburzeń czynności nerek, co bezpośrednio przekłada się na dalsze postepowanie medyczne. W celu uzyskania precyzyjnych danych na temat skuteczności filtracji kłębuszkowej możliwy jest pomiar stężeń kreatyniny w moczu oraz we krwi, a następnie zestawienie ze sobą obydwu tych wartości. Parametr ten nazywany jest klirensem kreatyniny – jego oznaczenie może być przydatne klinicznie w określonych przypadkach. O dokładnym zakresie badań diagnostycznych w chorobach nerek każdorazowo decyduje lekarz prowadzący danego pacjenta.

Badanie stężenia kreatyniny – kiedy wykonać?

Badanie stężenia kreatyniny we krwi wchodzi w skład pakietu podstawowych badań profilaktycznych. Tego typu testy laboratoryjne powinny być przeprowadzane przez osoby dorosłe ok. raz do roku, nawet jeżeli nie występują jakiekolwiek objawy chorobowe. Regularne wykonywanie tego typu badań pozwala na wykrycie licznych schorzeń, które charakteryzują się powolnym przebiegiem oraz skąpymi objawami. Wiele chorób nerek może rozwijać się w taki sposób. Przez wiele lat dolegliwości chorobowe mogą być nieobecne, a w momencie pojawienia się pierwszych objawów uszkodzenia tkanek nerkowych zazwyczaj są na bardzo zaawansowanym poziomie. W przypadku różnego typu nefropatii zmiany te są nieodwracalne, a jedynym dostępnym leczeniem może wówczas być transplantacja nerki lub regularne przeprowadzanie dializ. Dzięki profilaktycznym, regularnym badaniom poziomu kreatyniny możliwe jest wykrycie wielu chorób nerek na wczesnych etapach oraz wdrożenie właściwego leczenia, które zahamuje postęp choroby oraz pozwoli uniknąć poważnych powikłań. Przeprowadzenie oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi wymagane jest w celu kwalifikacji pacjenta do różnego typu badań oraz zabiegów z wykorzystaniem kontrastu dożylnego, jak np. koronarografia lub rezonans magnetyczny. Weryfikacja zdrowia nerek jest niezbędna przed wykonaniem tych badań, jako że dożylny środek kontrastowy usuwany jest z organizmu właśnie przez te narządy. Poza opisanymi powyżej wskazaniami test ten może także zostać zlecony przez lekarza w sytuacji, gdy występuje podejrzenie rozwoju ostrego stanu chorobowego w obrębie nerek.

Kto powinien wykonać badanie kreatyniny?

Oznaczenie stężeń kreatyniny we krwi może być korzystne podczas diagnozowania chorób przebiegających z objawami ze strony układu moczowego. Najczęstsze objawy schorzeń dotyczących nerek i układu moczowego mogą obejmować dolegliwości takie jak:
  • Ból i pieczenie podczas oddawania moczu;
  • Zmiana zabarwienia moczu (szczególnie niepokojąca jest barwa czerwona – może świadczyć o obecności w moczu erytrocytów, mowa wówczas o krwiomoczu lub krwinkomoczu);
  • Nadmierne pienienie się moczu (świadczy o obecności w nim białka);
  • Ból w okolicy nerek (odcinek lędźwiowy kręgosłupa);
  • Występowanie obrzęków, szczególnie na kończynach dolnych;
  • Ogólne pogorszenie samopoczucia;
  • Gorączka;
  • Nudności, wymioty.
Badanie stężeń kreatyniny pozwala wstępnie ocenić, czy powyższe dolegliwości wynikają z procesu chorobowego obejmującego nerki. W trakcie diagnostyki tego typu objawów może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań, takich jak np. badanie ogólne moczu lub też badania obrazowe (USG pęcherza moczowego oraz nerek). Dokładny zakres diagnostyki zależny jest od indywidualnej sytuacji zdrowotnej osoby badanej oraz oceny lekarza prowadzącego.

Podwyższona kreatynina – o czym świadczy?

Nieprawidłowe stężenia kreatyniny we krwi, które przekraczają wartości referencyjne mogą świadczyć o rozwoju licznych chorób w obrębie nerek. Wzrost tego wskaźnika bezpośrednio wskazuje na obniżoną zdolność nefronów nerkowych do skutecznej filtracji krwi. Stan ten wymaga niezwłocznej konsultacji lekarskiej w celu ustalenia przyczyn tego zaburzenia. Czasami podwyższony poziom kreatyniny może wynikać ze zbyt dużych ilości mięsa w diecie, nadmiernego spożycia białka lub też stosowania określonych suplementów diety. Każdorazowo należy jednak przeprowadzić pogłębioną diagnostykę w celu precyzyjnego wykrycia przyczyn tych nieprawidłowości.

Niska kreatynina – o czym świadczy?

Niskie stężenia kreatyniny we krwi mogą wskazywać na m.in. odwodnienie, choroby przebiegające z zanikiem mięśni (różnego typu dystrofie mięśniowe), określone choroby nerek lub też wyniszczenie organizmu. Z tego powodu w przypadku wykrycia obniżonych stężeń kreatyniny niezbędne jest zestawienie tych wyników z dodatkowymi uwarunkowaniami zdrowotnymi pacjenta w celu właściwej oceny jego stanu zdrowia.

Kreatynina - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

161.00 PLN
89.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

290.00 PLN
151.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 210 zł, trzeci za 185 zł

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

449.00 PLN
226.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Cena wg. cennika w Poznaniu:

781.00 PLN
447.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

372.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Cena wg. cennika w Poznaniu:

629.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiety do -20% dla całej rodziny

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

549.00 PLN
359.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

314.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

290.00 PLN
197.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

340.00 PLN
250.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

660.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

760.00 PLN
582.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

1085.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET NERKOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

67.00 PLN
56.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

331.00 PLN
186.00 PLN
WIĘCEJ

Diagnostyka gammapatii

Cena wg. cennika w Poznaniu:

894.00 PLN
635.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET ZDROWIE W DOBIE PANDEMII

Cena wg. cennika w Poznaniu:

182.00 PLN
105.00 PLN
WIĘCEJ

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

Cena wg. cennika w Poznaniu:

399.00 PLN
264.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

312.00 PLN
186.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiety do -20% dla całej rodziny

e-PAKIET DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

400.00 PLN
299.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ROZSZERZONY - CHOROBY CYWILIZACYJNE

Cena wg. cennika w Poznaniu:

216.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

371.00 PLN
259.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

878.00 PLN
579.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Cena wg. cennika w Poznaniu:

1072.00 PLN
799.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

Cena wg. cennika w Poznaniu:

412.00 PLN
320.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

620.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET KONTROLNY DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH LUB POWRACAJĄCYCH Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ

Cena wg. cennika w Poznaniu:

161.00 PLN
109.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj panel infekcji układu pokarmowego w cenie -15%

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU POKARMOWEGO

Cena wg. cennika w Poznaniu:

502.00 PLN
310.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - GORĄCZKA

Cena wg. cennika w Poznaniu:

1724.00 PLN
999.00 PLN
WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: Kreatynina

Kiedy warto zbadać stężenie kreatyniny? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby nerek – objawy, profilaktyka, diagnostyka CZYTAJ WIĘCEJ
Kreatynina – czym jest i dlaczego warto ją badać? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby nerek – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Częstomocz, częste oddawanie moczu – przyczyny i diagnostyka CZYTAJ WIĘCEJ
Badanie GFR – czym jest i na czym polega? CZYTAJ WIĘCEJ
Mocznica (przewlekła niewydolność nerek) - przyczyny i objawy choroby CZYTAJ WIĘCEJ
Zapalenie nerek - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Niewydolność nerek - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Ból nerek - o czym może świadczyć? CZYTAJ WIĘCEJ
Nowotwór nerki - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania nerek - jakie należy wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Torbiele nerek - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Dieta a nerki - czy dieta ma znaczenie? CZYTAJ WIĘCEJ
Ból nerek w ciąży - o czym świadczy? CZYTAJ WIĘCEJ
Kolka nerkowa - objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Nefrostomia - co to jest? CZYTAJ WIĘCEJ
Zespół hemolityczno-mocznicowy - czym się charakteryzuje? CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

161.00 PLN 89.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

290.00 PLN 151.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

449.00 PLN 226.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

781.00 PLN 447.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

372.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

629.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

549.00 PLN 359.00 PLN

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

314.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

290.00 PLN 197.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

340.00 PLN 250.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

660.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

760.00 PLN 582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,085.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET NERKOWY

67.00 PLN 56.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

331.00 PLN 186.00 PLN

Diagnostyka gammapatii

894.00 PLN 635.00 PLN

E-PAKIET ZDROWIE W DOBIE PANDEMII

182.00 PLN 105.00 PLN

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

399.00 PLN 264.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

312.00 PLN 186.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET

400.00 PLN 299.00 PLN

e-PAKIET ROZSZERZONY - CHOROBY CYWILIZACYJNE

216.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

371.00 PLN 259.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

878.00 PLN 579.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

1,072.00 PLN 799.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

412.00 PLN 320.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

620.00 PLN 499.00 PLN

E-PAKIET KONTROLNY DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH LUB POWRACAJĄCYCH Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ

161.00 PLN 109.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU POKARMOWEGO

502.00 PLN 310.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - GORĄCZKA

1,724.00 PLN 999.00 PLN

Produkt Kreatynina został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter