tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo

Kod badania: 312Kod ICD: V55

Kategoria badań

Infekcje

Choroby wątroby

Diagnostyka molekularna

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-6 dni.

Opis badania

HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo. Jakościowe oznaczenie kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi, stosowane dla identyfikacji aktywnego zakażenia HCV oraz dla określenia powodzenia terapii lekami antywirusowymi. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Jakościowe oznaczenie techniką biologii molekularnej kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi. Stosowane dla identyfikacji aktywnego zakażenia HCV w przypadku niepewnych wyników serologicznych i wczesnego okresu zakażenia oraz dla potwierdzenia eliminacji wirusa w wyniku terapii lekami antywirusowymi. HCV jest hepatotropowym wirusem RNA należącym do rodziny flaviwirusów (Flaviviridae), czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C), bardzo niebezpiecznej choroby o zasięgu globalnym. Zakażenie HCV, dotykające na świecie od 3 do 4 milionów osób rocznie, przebiega jako ostre i chroniczne zapalenie wątroby, prowadzące do trwałego uszkodzenia wątroby, uruchomienia mechanizmów autoimmunizacyjnych i nowotworu, następstw poważniejszych niż konsekwencje lepiej utrwalonego w powszechnej świadomości WZW B, powodowanego przez wirus zapalenia wątroby typu B: HBV. Test wykrywający RNA HCV jest najszerzej stosowanym badaniem potwierdzającym przebiegające zakażenie HCV. RNA HCV staje się zwykle wykrywalny w krwi w 2 do 4 tygodni od momentu zakażenia wirusem HCV. Podczas ostrego zakażenia wiremia szybko wzrasta, dzięki czasowi podwojenia ilości kopii RNA wynoszącemu 17 godzin. Poziom RNA wirusa w krwi jest znacząco wyższy u chorych na ostre zapalenie wątroby typu C niż u chorych na zapalenie przewlekłe. Rozpoznanie ostrego zakażenia jest najbardziej prawdopodobne, gdy w krwi obecny jest RNA wirusa przy braku przeciwciał anty-HCV. W przewlekłym zakażeniu poziom HCV ulega niewielkim zmianom w czasie i stopniowo zwiększa się o 0,2-0,3 log/rok. Oznaczenie jakościowe znajduje zastosowanie przede wszystkim w wykrywaniu obecności wirusa w przebiegu aktywnego zakażenia. Wykonanie badania po zakończeniu leczenia pozwala na potwierdzenie eliminacji wirusa z organizmu. Badanie wykonywane jest za pomocą metody PCR z odwrotną transkrypcją (PCRrt, z ang. reverse transcription polymerase chain reaction.)

Niestabilność  RNA w krwi pełnej - zbyt późne oddzielenie elementów morfotycznych  krwi od surowicy. 

Obecność RNA wirusa: przebiegające zakażenie HCV ostre lub przewlekłe.

Badania powiązane

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane