tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo

Kod badania: 312Kod ICD: V55

Kategoria badań

Infekcje

Choroby wątroby

Diagnostyka molekularna

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-6 dni.

Opis badania

HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo. Jakościowe oznaczenie kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi, stosowane dla identyfikacji aktywnego zakażenia HCV oraz dla określenia powodzenia terapii lekami antywirusowymi. 

Więcej informacji

Jakościowe oznaczenie techniką biologii molekularnej kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi. Stosowane dla identyfikacji aktywnego zakażenia HCV w przypadku niepewnych wyników serologicznych i wczesnego okresu zakażenia oraz dla potwierdzenia eliminacji wirusa w wyniku terapii lekami antywirusowymi. HCV jest hepatotropowym wirusem RNA należącym do rodziny flaviwirusów (Flaviviridae), czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C), bardzo niebezpiecznej choroby o zasięgu globalnym. Zakażenie HCV, dotykające na świecie od 3 do 4 milionów osób rocznie, przebiega jako ostre i chroniczne zapalenie wątroby, prowadzące do trwałego uszkodzenia wątroby, uruchomienia mechanizmów autoimmunizacyjnych i nowotworu, następstw poważniejszych niż konsekwencje lepiej utrwalonego w powszechnej świadomości WZW B, powodowanego przez wirus zapalenia wątroby typu B: HBV. Test wykrywający RNA HCV jest najszerzej stosowanym badaniem potwierdzającym przebiegające zakażenie HCV. RNA HCV staje się zwykle wykrywalny w krwi w 2 do 4 tygodni od momentu zakażenia wirusem HCV. Podczas ostrego zakażenia wiremia szybko wzrasta, dzięki czasowi podwojenia ilości kopii RNA wynoszącemu 17 godzin. Poziom RNA wirusa w krwi jest znacząco wyższy u chorych na ostre zapalenie wątroby typu C niż u chorych na zapalenie przewlekłe. Rozpoznanie ostrego zakażenia jest najbardziej prawdopodobne, gdy w krwi obecny jest RNA wirusa przy braku przeciwciał anty-HCV. W przewlekłym zakażeniu poziom HCV ulega niewielkim zmianom w czasie i stopniowo zwiększa się o 0,2-0,3 log/rok. Oznaczenie jakościowe znajduje zastosowanie przede wszystkim w wykrywaniu obecności wirusa w przebiegu aktywnego zakażenia. Wykonanie badania po zakończeniu leczenia pozwala na potwierdzenie eliminacji wirusa z organizmu. Badanie wykonywane jest za pomocą metody PCR z odwrotną transkrypcją (PCRrt, z ang. reverse transcription polymerase chain reaction.)

Niestabilność  RNA w krwi pełnej - zbyt późne oddzielenie elementów morfotycznych  krwi od surowicy. 

Obecność RNA wirusa: przebiegające zakażenie HCV ostre lub przewlekłe.

Badania powiązane

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane