tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68)

Kod badania: 396Kod ICD: F38

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne

Infekcje

Diagnostyka molekularna

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 3-8 dni.

Przygotowanie do badania

Przez okres 24 godzin przed pobraniem materiału należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno- pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych.
• u pacjentek wymazu nie należy pobierać w okresie krwawienia miesiączkowego; • przez okres 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków dopochwowych lub maści zewnętrznych • obecność krwi, śluzu, środków plemnikobójczych oraz aerozolowych zasypek do higieny intymnej, jak i leków dopochwowych stosowanych w przypadku schorzeń, takich jak na przykład drożdżyca, może interferować z testami opartymi o amplifikację kwasu nukleinowego (NAT).
• zachować 7 dni przerwy po leczeniu środkami przeciwdrobnoustrojowymi • zachować 1 dzień przerwy po badaniu ginekologicznym czy USG ginekologicznym • w przypadku mężczyzn należy zachować 24 godzinną przerwę w wytryskach nasienia, naciągnąć napletek na żołędź, która powinna zostać bez mycia przez okres co najmniej 12 godzin, należy wstrzymać się w oddawaniu moczu co najmniej przez 2 godziny UWAGA :
stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych oraz okres owulacji mogą powodować zmiany w ilości wydzielanego śluzu, utrudniając pobieranie materiału z kanału szyjki macicy.
W przypadku wymazów z cewki moczowej materiał do badania należy  pobrać rano, po nocy, przed oddaniem moczu lub co najmniej 3 godziny po ostatnim oddaniu moczu.

Więcej informacji

HPV (ang. human papilloma virus), wirus brodawczaka ludzkiego, z rodziny Papillomaviridae, jest bezotoczkowym, wirusem DNA, z kołowym dwuniciowym DNA o ciężarze 7–8 kbp. Ponad 200 typów chorobotwórczych  HPV zaszeregowano do pięciu rodzajów: Alpha-, Beta-, Gamma-, Mu- i Nupapillomavirusów. Większość (z rodzajów: beta i gamma) prowadzi do infekcji subklinicznych lub bezobjawowych, natomiast rodzaj alfa zawiera typy zaliczane  do wirusów onkogennych (onkowirusów).  Wszystkie HPV kodują cztery konserwatywne białka rdzeniowe, a HPV onkogenne, dodatkowo, regulatorowe białka: E5, E6 i E7 – produkty wczesnych genów (ang. early genes), odpowiedzialne za onkogenezę. E5 uczestniczy w różnicowaniu keratynocytów, ułatwiając zainfekowanym komórkom unikanie mechanizmów obronnych gospodarza w późniejszych etapach transformacji, natomiast E6 i E7, dwa onkogeny główne, zwane niekiedy w piśmiennictwie anglojęzycznym „oncoplayers” („onkosprawcy”) dezorganizują komórkowe mechanizmy kontrolne, prowadząc do transformacji charakterystycznej dla komórek nowotworowych. E6 i E7 stanowią biomarkery raka szyjki macicy i cele opracowywanych strategii terapeutycznych. Wczesne białka: E1 i E2 reguluje replikację genomu HPV i transkrypcję pozostałych wczesnych białek, E4 reguluje uwalnianie cząsteczek HPV z komórki. HPV wykazuje wysoki tropizm do komórek warstwowego nabłonka płaskiego, przy czym replikuje wyłącznie w komórkach ulegających proliferacji. Po wniknięciu do komórki wirus może pozostać w stanie utajonym lub ulegać aktywnej replikacji. Atakujący skórę lub błonę śluzową HPV wykorzystuje skomplikowany proces odnowy wielowarstwowego nabłonka płaskiego.
Zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową. Poza kontaktami seksualnymi wszystkich rodzajów, HPV przenoszą się również przez kontakt dotykowy, kontakt ze skażoną odzieżą, ręcznikami etc. i rzadko na drodze okołoporodowej transmisji na dzieci matek z brodawkami narządów płciowych. Większość zakażeń HPV  przechodzi bezobjawowo lub wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie konsekwencjami klinicznymi, jednak przewlekłe zakażenie pewnymi typami HPV może ulec progresji nowotworu złośliwego. Wywołane przez HPV zmiany łagodne: brodawczaki i brodawki rozwijają się w wielu lokalizacjach: na skórze, wardze, w jamie ustnej, na powiece, spojówce, języku, w gardle i części ustnej gardła, w krtani i górnej tchawicy, w przełyku, w szyjce macicy, układzie narządów płciowych i odbycie. Są zakaźne, a zakaźność zależy niekiedy od lokalizacji zmiany.

Głównym powodem zainteresowania HPV jest jego potencjał onkogenny. Związek z chorobami nowotworowymi przypisywany jest ok. 100 typom HPV, przy czym większość z nich należy do grup o średnim i niskim ryzyku indukcji nowotworu. Przesłanką o potencjale onkogennym danego typu HPV jest identyfikacja jego DNA w genomie komórek transformowanych nowotworowo.  Do HPV wysokiego ryzyka, HR (ang. high risk) na ogół zalicza się 14 typów: 16, 18, 45 oraz 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Typami HPV niskiego ryzyka, LR (ang. low risk)  są: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61 i 72 powodujące zmiany łagodne. 13 typów HPV uznaje się za  prawdopodobnie rakotwórcze lub średniego ryzyka, stąd, listy wirusów wysokiego i niskiego ryzyka mogą się niekiedy różnić.  Większość infekcji HPV objawiających się klinicznie wiąże się z HPV-16 i 18 oraz 6 i 11. Około 70% przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy na świecie wywoływanych jest wirusem HPV 16, HPV 18 oraz HPV 45. HPV-6 i 11 są odpowiedzialne za 95-100% brodawek narządów płciowych u kobiet i mężczyzn.  Rocznie, na świecie, HPV powodują ponad 600 000  przypadków nowotworów, w tym: raka szyjki macicy, sromu i pochwy, raka odbytu i odbytnicy, prącia oraz niektórych nowotworów jamy ustnej i gardła.  Obecność DNA HPV zidentyfikowano w 99,7% przypadków raka szyjki macicy, stanowiącego czwarty pod względem częstości nowotwór kobiet, z 569 847 przypadkami nowych zachorowań i  ponad 311 000 zgonów na świecie w 2018 roku.
Badanie wykonywane jest testem jakościowym, wykrywającym DNA HPV 14 typów wysokiego ryzyka (HR HPV) w komórkach szyjki macicy pobranych na płynne podłoże transportowe. Test rozróżnia genotyp wirusa HPV typu 16,18 i 45 oraz wykazuje obecność innych wirusów z grupy A (31, 33, 52, 58) oraz B (35, 39, 51, 56, 59, 66, 68), raportując je jako „inne HPV HR A” oraz „ inne HPV HR B ”.

Jakość próbki. Należy użyć odpowiedniego zestawu do pobrania wymazu.

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV 14 genotypów wysokiego ryzyka onkogennego, badanie dla kobiet
321,39 PLN
289,00 PLN
Sprawdź