Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo

Kod oferty: 3162
Kod ICD: F38

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. real time PCR, jakościowo.  Test pozwala na różnicowanie i genotypowanie niskoonkogennych typów HPV.

Więcej informacji

Test pozwala na różnicowanie i genotypowanie niskoonkogennych typów HPV: 6/11, 42, 43, 44. Zakażenia wirusem HPV należą do najczęstszych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Większość z nich wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie konsekwencjami klinicznymi, jednakże przewlekłe zakażenie może ulec progresji do raka szyjki macicy. Zidentyfikowano ponad sto różnych typów wirusa HPV, pośród których ponad czterdzieści atakuje nabłonek płaski błon śluzowych i narządów rodnych. W przypadku wirusów atakujących narządy rodne, stosowany jest zwykle podział na typy wysokiego ryzyka, HR (ang. high risk) i niskiego ryzyka LR (ang. low risk LR), w oparciu o ich potencjał rakotwórczy. Typy HPV wysokiego ryzyka (HR HPV) związane są z inwazyjnym rakiem szyjki macicy lub z jego bezpośrednim prekursorem: zmianami dużego stopnia w obrębie nabłonka płaskiego szyjki macicy, HG-SIL (ang. high-grade squamous intraepithelial lesion), śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy, CIN (ang. cervical intraepithelial neoplasia) lub rakiem przedinwazyjnym – carcinoma in situ. Wirusy HPV LR wywołują łagodne zmiany, nie niezwiązane z rakiem szyjki macicy (np. kłykciny kończyste). Test HPV jest testem jakościowym, który wykrywa DNA LR HPV w komórkach szyjki macicy pobranych na płynne podłoże transportowe.  Testem wykrywa się i identyfikuje 4 typy HPV 6/11,42,43,44. Metoda oparta jest na łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) z użyciem starterów i sondy fluorescencyjnej, komplementarnych do fragmentu genomu wirusa HPV.