tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

hs Troponina I

Kod badania: 74Kod ICD: O59

Kategoria badań

Choroby sercowo-naczyniowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

hs Troponina I. Wysokoczuła troponina I. Test wysokoczuły przydatny w diagnostyce zawałów mięśnia sercowego, szczególnie bez uniesienia odcinak ST.

Więcej informacji

Test wysokoczuły (hs) przydatny w diagnostyce zawałów mięśnia sercowego, szczególnie bez uniesienia odcinak ST. Test  hs Troponina I – Wysoko czuła troponina I,  jest testem wykonywanym na ogół ze wskazań klinicznych,  w przypadku podejrzenia ostrego epizodu sercowego (zawału mięśnia sercowego). Test jest przydatny szczególnie w rozpoznawaniu zawału serca bez uniesienia odcinka ST w badaniu EKG, czyli zawału typu NSTEMI, (ang. non-ST-elevation myocardial infarction). Przekroczenie w teście hs  stężenia troponiny I ustalonego dla 99 percentyla zdrowej populacji uważane jest za objaw ostrego incydentu sercowego. Test oznaczający troponinę spełnia kryterium testu wysokoczułego (hs), gdy stężenie troponiny ustalone za jego pomocą  dla 99 percentyla populacji zdrowej oznaczane było z współczynnikiem zmienności (CV)  ≤ 10%. Wynik testu musi być weryfikowany klinicznie i za pomocą innych badań, gdyż podniesiony poziom troponiny I może wskazywać również na niewydolność nerek, przewlekłe choroby nerek, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zatorowość płucną lub intensywny wysiłek fizyczny.

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane