Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. E5 łupież psa

Kod oferty: 746
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. E5 łupież psa. Ilościowe, immunoenzymatyczne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych dla alergenów wziewnych obecnych w łupieżu psa.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych dla alergenów wziewnych obecnych w łupieżu psa, przydatne w diagnostyce uczulenia na psa. Alergeny wziewne łupieżu psa mogą wywoływać uczulenie u osób atopowych,  objawiające się astmą, alergicznym nieżytem nosa i alergicznym nieżytem spojówek. Wśród alergenów wziewnych psa najistotniejsze znajdują się w łupieżu, na sierści i w ślinie. Łupież psa posiada małe i lotne cząstki, długo utrzymujące się w powietrzu. Preparat e5 zawiera cząstki złuszczonego naskórka oraz ślinę, lecz nie obejmuje włosów. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta.  Ilościowy wynik stężenia sIgE wyrażony jest w kU/l. W raporcie wyniku podana jest półilościowa skala RAST/EAST ułatwiająca ocenę ryzyka alergii skorelowanego z uzyskaną wartością liczbową. W teście wykorzystano pełny ekstrakt E5 (e5) źródła alergenów – łupieżu zawierającego ślady śliny.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne,  reaktywność krzyżowa z antygenami zwierzęcymi.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał IgE: alergia na alergeny zawarte w łupieżu psa (‘uczulenie na psa’).

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD