nazwa badania

Panel pediatryczny (28 alergenów)

kod oferty

805

kod ICD

L91

kategoria badań

Alergologia, Alergologia - Panele Euroline

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Panel pediatryczny (28 alergenów) - Krótko o badaniu

Panel pediatryczny (28 alergenów). Pomiar w surowicy krwi stężenia przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do panelu 28  alergenów pokarmowych i oddechowych oraz sIgE reagujących krzyżowo z determinantami węglowodanowymi (CCD) alergenów glikoproteinowych. Panel obejmuje mieszaninę pyłku tymotki łąkowej (g06) i żyta (g12); pyłki: brzozy (t03), bylicy (w06);  roztocza: D.pteronyssinus (d01) i D.farinae (d02); naskórki: psa (e02), kota i łupież (e01), konia (e03); Cladosporum herbarium (m02), Aspergilllus fumigatus (m03), Alternaria alernata (m06);  białko jaja kurzego (f01), żółtko jaja kurzego (f75), mleko krowie (f02), dorsza (f03), alfa-laktoalbuminę (f76), beta-laktoglobulinę (f77), kazeinę (f78), surowiczą albuminę wołową (e204), mąkę pszenną (f04), ryż (f09), soję (f14), orzech ziemny (f13), orzech leszczyny (f17), marchew (f31), ziemniak (f35), jabłko (f49) oraz  CCD.  

Panel pediatryczny (28 alergenów) - Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu alergenów pokarmowych i oddechowych, z uwzględnieniem przeciwciał IgE reagujących krzyżowo z determinantami węglowodanowymi alergenów glikoproteinowych (CCD), przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. Dla każdego alergenu z panelu wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie na wspólnym raporcie testu. Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST i przestawione graficznie. Panel alergenów uwzględnia: pyłki GX-trawy (tymotka łąkowa g06, żyto g12); pyłki: brzozy brodawkowatej (t03), bylicy (w06);   roztocza: D.pteronyssinus (d01) i D.farinae (d02); naskórki: psa (e02), kota (e01), łupież  konia (e03); pleśnie: Cladosporum herbarum (m02), Aspergilllus fumigatus (m03), Alternaria alernata (m06);  białko jaja kurzego (f01), żółtko jaja kurzego (f75), mleko (f02), dorsz (f03), alfa-laktoalbumina (f76), beta-laktoglobulina (f77), kazeina (f78), surowicza albumina wołowa (e204), mąka pszenna (f04), ryż (f09), soja (f14), orzech ziemny (f13), orzech leszczyny (f17), marchew (f31), ziemniak (f35), jabłko (f49), CCD. Uwzględnienie w panelu jako dodatkowego parametru CCD, nieswoistych reszt   węglowodanowych stanowiących uniwersalny składnik alergenów glikoproteinowych, pozwala na oszacowanie  stężenia nieistotnej diagnostycznie i klinicznie  frakcji sIgE wiążących CCD w puli istotnych klinicznie  sIgE reagujących swoiście z fragmentami białkowymi.
Więcej

Panel pediatryczny (28 alergenów) - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET ALERGICZNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

307.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET ALERGICZNY

307.00 PLN 232.00 PLN

Produkt Panel pediatryczny (28 alergenów) został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter