Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. F5 – żyto

Kod oferty: 804
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne F5 - żyto. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów żyta, przydatne w diagnostyce alergii.

Więcej informacji

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów żyta, przydatne w diagnostyce alergii. Alergia na żyto jest rzadsza niż na pszenicę. Żyto uczula głównie w postaci mąki jako alergen wziewny, powodując zawodową astmę młynarzy, piekarzy i cukierników  bądź jako alergen pokarmowy. W przypadku chorych na astmę zawodową częstość uczulenia na żyto jest mniejsza niż na pszenicę, lecz większa niż na inne zboża. Również najsilniejsza reaktywność krzyżowa obserwowana jest pomiędzy żytem i pszenicą, prowadząc do współistnienia alergii na te oba zboża. Alergię na żyto wykrywa się dość często u chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS). Główne alergeny żyta są białkami należącymi do inhibitorów alfa-amylazy i trypsyny. Alergię pokarmową na alergeny żyta należy odróżniać od nietolerancji glutenu. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie kolejnych  oznaczeń z badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD