Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. F77 – beta laktoglobulina

Kod oferty: 789
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne, beta-laktoalbumina - f77. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  beta-laktoalbuminy, przydatne w diagnostyce uczulenia na mleko krowie i jego produkty.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych dla beta-laktoalbuminy  jest przydatne w diagnostyce uczulenia na mleko krowie i jego produkty.  Wśród dzieci częstość alergii na mleko krowie zaczęła wzrastać w latach 50. latach XX wieku wraz ze spadkiem procentu niemowląt karmionych piersią. Dziś dochodzi nawet do kilkunastu procent. Równocześnie obserwuje się narastającą naturalnie z wiekiem remisję objawów alergii, która u trzylatków wynosi ok. 85%. Jednakże u ponad 10% osób uczulenie na alergeny mleka krowiego utrzymuje się z różnym nasileniem i objawami. Z  ponad 20 składników mleka odpowiadających za alergię, najważniejszymi alergenami są 3 tzw. alergeny serwatkowe,  ciepłostałe:  beta-laktoglobulina, (80% uczuleń), alfa-laktoalbumina (50% uczuleń) i ciepłochwiejna albumina surowicy bydlęcej, BSA (30% uczuleń)  oraz odporna na ciepło, ale podatna na proteazy (choć z zachowaniem alergenności)  kazeina (60% uczuleń). BSA inaktywowana jest już w procesie pasteryzacji (70-80oC), alfa i beta-laktoglobuliny wytrzymują gotowanie  (100oC), lecz tracą właściwości alergenowe w 120oC czyli temperaturze stosownej przy produkcji mleka UHT, najczęściej o kilkuletnim okresie przydatności do spożycia. Najczęściej równocześnie uczula kilka alergenów mleka. Poziom IgE specyficznych dla beta-laktoalbuminy, tak jak wszystkich alergenów serwatkowych,  dobrze koreluje z nasileniem objawów uczulenia i remisją alergii. Co piąty noworodek rodzi się z natomiast z przeciwciałami IgG specyficznymi dla antygenów mleka krowiego, najczęściej kazeiny i beta-laktoblobuliny.  Porównaj badania  IgE specyficznych dla alergenów: mleka pełnego f2 – 791;  mleka UHT- 784;  alfa- laktoalbuminy – 788; BSA – 783; kazeiny – 790;  sera cheddar  – 792;  hydrolizatu serwatki – 794;  jogurtu – 795.  Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania oznaczeń kolejnych alergenów w badanej  próbce surowicy pozostającej w analizatorze. Dzięki bardzo niskiej granicy wykrywalności testów wykonywanych w systemie, w przypadku niektórych alergenów (np. alergeny mleka, jajka kurzego), możliwe jest prognozowanie rozwoju alergii w przyszłości: tzw. marszu alergicznego (ang. allergic march, atopic march).

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD