tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgE sp. F78 - kazeina

Kod badania: 790Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

IgE specyficzne f78 – kazeina. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów kazeiny, przydatne w diagnostyce uczulenia na mleko krowie i jego produkty.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów kazeiny (f78)  jest przydatne w diagnostyce uczulenia na mleko krowie i jego produkty.  Wśród dzieci częstość alergii na mleko krowie zaczęła wzrastać w latach 50. latach XX wieku wraz ze spadkiem procentu niemowląt karmionych piersią. Dziś dochodzi nawet do kilkunastu procent. Równocześnie obserwuje się narastającą naturalnie z wiekiem remisję objawów alergii, która u trzylatków wynosi ok. 85%. Jednakże u ponad 10% osób uczulenie na alergeny mleka krowiego utrzymuje się z różnym nasileniem i objawami. Z  ponad 20 składników mleka odpowiadających za alergię, najważniejszymi alergenami są 3 tzw. alergeny serwatkowe,  ciepłostałe:  beta-laktoglobulina, (80% uczuleń), alfa-laktoalbumina (50% uczuleń) i ciepłochwiejna albumina surowicy bydlęcej, BSA (30% uczuleń)  oraz odporna na ciepło, ale podatna na protezy (choć z zachowaniem alergenności)  kazeina (60% uczuleń). Kazeina składa się z czterech frakcji: alfaS1, alfaS2, beta i gamma, lecz ich epitopy są wspólne i IgE reaguje z nimi krzyżowo. BSA inaktywowana jest już w procesie pasteryzacji (70-80oC), alfa i beta-laktoglobuliny wytrzymują gotowanie  (100oC), lecz tracą właściwości alergenowe w 120oC czyli temperaturze stosownej przy produkcji mleka UHT, najczęściej o kilkuletnim okresie przydatności do spożycia. Ustalenie alergii na kazeinę jedynie na podstawie wywiadu lub obserwacji klinicznej jest bardzo trudne, przesłankę stanowią objawy występujące przede wszystkim po zjedzeniu sera. Najczęściej jednak równocześnie uczula kilka alergenów mleka. Poziom IgE specyficznych dla kazeiny gorzej koreluje z nasileniem objawów uczulenia i remisją alergii, niż w przypadku alergenów serwatkowych. Również co piąty noworodek rodzi się z przeciwciałami IgG specyficznymi dla antygenów mleka krowiego, najczęściej  właśnie kazeiny, które utrzymują się mimo braku objawów uczulenia. Porównaj badania  IgE specyficznych dla alergenów: mleka pełnego f2 - 791, mleka UHT- 784;  alfa-laktoalbuminy - 788; beta- laktoalbuminy - 789; BSA - 783; kazeiny - 790;  sera cheddar  - 792;  hydrolizatu serwatki - 794;  jogurtu - 795.  Oznaczenie in vitro alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania oznaczeń kolejnych alergenów w badanej  próbce surowicy pozostającej w analizatorze. Dzięki bardzo niskiej granicy wykrywalności testów wykonywanych w systemie, w przypadku niektórych alergenów (np. alergeny mleka, jajka kurzego), możliwe jest prognozowanie rozwoju alergii w przyszłości: tzw. marszu alergicznego (ang. allergic march, atopic march).

Badania powiązane

Panel białka mleka DPA-Dx (5 alergenów)
Kod badania: 782Kod ICD: L91
Panel pokarmowy ( 21 alergenów)
Kod badania: 806Kod ICD: L91

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane