tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgE sp. F78 - kazeina

Kod badania: 790Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

IgE sp. F78 – kazeina. Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro, z wykorzystaniem ekstraktu f78, przeciwciał  IgE specyficznych dla kazeiny mleka krowiego. Badanie przydatne w diagnostyce alergii na mleko krowie oraz we wskazaniu możliwych reakcji krzyżowych.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy przeciwciał IgE specyficznych dla kazeiny mleka krowiego, przydatne w diagnostyce alergii na mleko krowie oraz we wskazaniu możliwych reakcji krzyżowych. Wśród dzieci częstość alergii na mleko krowie zaczęła wzrastać w latach 50. latach XX wieku wraz ze spadkiem procentu niemowląt karmionych piersią. Dziś dochodzi nawet do kilkunastu procent. Dotyka 0,5-3% niemowląt i małych dzieci do  roku. Obserwuje się jednak narastającą naturalnie z wiekiem remisję objawów alergii (wzrost tolerancji), która obserwowana jest u 85% trzylatków. Jednakże u ponad 10% osób alergia na alergeny mleka krowiego utrzymuje się z różnym nasileniem i objawami, Kazeina/y (Bos d 8) jest głównym alergenem mleka krowiego, stanowiącym 80% białek mleka, tworzącym frakcję twarogu. sIgE dla kazeiny identyfikowana jest u 53-63% osób z alergią na mleko krowie. W rzeczywistości zawiera kilka frakcji (co najmniej 4) o różnych właściwościach i strukturze przestrzennej. Kazeina jest  bardziej niż białka serwatkowe odporna na ogrzewanie, łącznie z pieczeniem. Obecność sIgE dla Bos d 8, zwłaszcza w obliczu zachowanej reaktywności w stosunku do mleka poddanego pieczeniu, jest markerem ciężkiej i uporczywej alergii na mleko krowie. Bos d 8 wykazuje również odporność na działanie enzymów trawiennych. Jej alergenność utrzymuje się w wysoce hydrolizowanych preparatach odżywek dla niemowląt. Jest istotne, że kazeina, jako alergen ukryty, bywa przyczyną reakcji alergicznych u osób  spożywających tzw. produkty „niemleczne”. Stosowana jest bowiem jako spulchniacz w chlebie, wypełniacz w wędlinach i zupach, a także w garmażeryjnych potrawach mięsnych. Jako odżywczy składnik wzbogacający dodawana jest do wysokobiałkowych napojów w proszku, płatków zbożowych, batonów odżywczych etc. Obecna jest w  zabielaczach do kawy, sosach, lodach, dressingach sałatkowych i polewach piekarniczych. U niemowląt alergia  na kazeinę daje objawy żołądkowo-jelitowe lub skórne (AZS). U dorosłych obserwuje się reakcje anafilaktyczną o różnym nasileniu lub izolowane  objawy ze strony dróg oddechowych czy atopowe zapalenie skóry. Wdychanie białek mleka może powodować  astmę zawodową u pracowników przemysłu mleczarskiego i osób zajmujących się dojeniem krów. Może dochodzić do Objawy alergii na alergeny mleka krowiego, należy różnicować z objawami związanym z nietolerancją laktozy wynikającą z niedoborów enzymatycznych. W testach laboratoryjnych stwierdzono >85% reaktywność krzyżową kazeiny mleka krowiego z kazeiną mleka owcy i kozy, a w badaniach klinicznych wykazano >90% kliniczną reaktywność krzyżową z mlekiem ssaków, lecz tylko 20% reaktywność z mlekiem klaczy i osła. Obecność sIgE dla kazeiny posiada większą dodatnią (96%) i ujemną (78%) wartość predykcyjną dla alergii na mleko, niż obecność IgE reaktywnych w stosunku do alergenów pełnego mleka, f2, odpowiednio: 93% i 57%, dla wartości decyzyjnej 16,6 kU/l. Istnieje udokumentowany klinicznie pogląd, że identyfikacja sIgE dla kazeiny eliminuje potrzebę wykonania doustnej prowokacji mlekiem. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Ilościowy wynik stężenia sIgE wyrażony jest w kU/l. W teście wykorzystano ekstrakt kazeiny, f 78 (F78). 

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane