Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. rAlt a 1, Alternaria

Kod oferty: 5188
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. rAlt a 1, Alternaria. Molekularna diagnostyka uczulenia na pleść rodzaju Alternaria. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na pleść rodzaju Alternaria.  Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Alt a 1 jest alergenem głównym pleśni Alternaria alternata, wywołującym pierwotne uczulenie i wpływającym na zaostrzenie objawów astmy. Obecność sIgE dla Alt a 1 stwierdzana jest u ponad 90% osób uczulonych na A. alternata. Rozpoznanie uczulenia na A. alternata na podstawie pomiaru sIgE dla Alt a 1  stanowi przesłankę dla rozważania poliuczulenia na alergeny wziewne pleśni w ogóle ze względu na istnienie szeregu innych  alergenów A. alternata homologicznych z substancjami obecnymi w innych rodzajach pleśni. Wykazano, że uczulenie na Alternaria jest pierwszym ogniwem sekwencji uczulania na alergeny pleśni. W teście zastosowano cząsteczkę Alt a 1 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rAlt a 1).