nazwa badania

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG

Badanie w e-Sklepie w cenie ogólnopolskiej

kod oferty

4050

kod ICD

kategoria badań

Dietetyka, suplementacja

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-17 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Ogólnopolska cena badania

314pln

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG - Krótko o badaniu

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG. Test przesiewowy stosowany do ustalenia przyczyn świeżej nietolerancji pokarmowej o ostrych objawach.

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG - Więcej informacji

Wykonanie testu wymaga wypełnienia: Zlecenia i Druku zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oznaczanie IgG swoistych dla składników pokarmowych powinno być zalecane osobom cierpiącym od niedawna na ostre, nawracające z różną intensywnością objawy niedyspozycji przewodu pokarmowego: bóle brzucha, biegunki, zaparcia, wzdęcia, które niekiedy można określić jako następstwa przebytego niedawno ostrego zatrucia pokarmowego, ciężkiego zakażenia przewodu pokarmowego lub antybiotykoterapii. Objawy mogą, lecz nie muszą, posiadać związku ze stosowaną dietą, zwłaszcza z dominującymi w niej produktami (np. mlecznymi, jarzynami, przyprawami itd.).
Określenie składnika pokarmu indukującego swoiste przeciwciała IgG, pozwala na ustalenie spersonalizowanego  profilu żywienia pacjenta, eliminującego składniki nietolerowane.
Miejscowy stan zapalny jelit lub będący jego konsekwencją zespół upośledzonej wybiórczości wchłaniania jelitowego, LGS (ang. Leaky Gut Syndrome), prowadzą do nasilonej produkcji przeciwciał zapalnych podklas: IgG1-3, w tym przeciwciał swoistych dla wnikających do krwi wielkocząsteczkowych produktów trawienia, które u osób zdrowych zatrzymywane są przez sprawną barierę jelitową. W konsekwencji wzrostu stężenia IgG1-3  dochodzi do wzrostu całkowitego stężenia IgG. Specyficzne IgG1-3  tworzą z nietypowymi cząsteczkami kompleksy, które są sukcesywnie usuwane z krwioobiegu przez komórki układu odpornościowego. W przypadku niewydolności sytemu odpornościowego, masowo powstające kompleksy osadzają się w tkankach, wywołując objawy zapalne i stany chorobowe, często pozornie bez związku z przewodem pokarmowym. Rozwija się tzw. nietolerancja pokarmowa zależna od IgG. Bodźcem wyzwalającym proces nietolerancji tego typu są ostre zakażenia przewodu pokarmowego, zatrucia pokarmowe lub intensywna antybiotykoterapia.  Przedłużający się stan nietolerancji związanej z aktywnością specyficznych, prozapalnych przeciwciał  IgG1-3  generuje powstawanie przeciwciał przeciwzapalnych IgG4 o podobnej swoistości, kompensujących skutki przeciągającej się ekspozycji na czynniki uczulające. Profile swoistości przeciwciał IgG i IgG4 u osoby dotkniętej nietolerancją pokarmową uzyskane z tej samej próbki są różne!  Stężenie specyficznych IgG4 okazuje się lepszym markerem długotrwałej nietolerancji pokarmowej niż stężenia całkowitej IgG zdominowanej przez IgG1-3. Rozkład wyników IgG4 ma charakter zero-jedynkowy, z nielicznymi wynikami wysokimi,  niewielką ilością wyników niskich i przeważającą ilością wyników ujemnych. Profil sIgG wykazuje dużą liczbę nieznacznie podwyższonych wyników trudnych do jednoznacznej interpretacji klinicznej. 
Jak dotąd nie uzyskano konsensusu odnośnie zależności nasilenia objawów nietolerancji pokarmowej i  stężenia  sIgG/IgG4 równie istotnej statystycznie jak zależności pomiędzy objawami klinicznymi i stężeniem sIgE w przypadku alergii IgE zależnej (natychmiastowej typu 1).  Stąd wyniki pomiarów sIgG/IgG4 uzyskane w diagnostyce nietolerancji pokarmowej  powinny być analizowane indywidulanie, w kontekście  historii choroby i rodzaju/nasilenia objawów, a nie wyłącznie odnoszone do określonego zakresu obiektywizowanych wartości liczbowych. Nowatorstwo ImmunodiagDiety polega na:
•    wyborze alergenów charakterystycznych dla polskiej diety; •    podobieństwie panelu 28 alergenów do równolicznych paneli konstruowanych dla alergii IgE zależnej;
•    zróżnicowaniu długości paneli na krótkie: 28 i 44 elementów do badań przesiewowych i długie: 88 i 280 elementów, pozwalające na dobór nieszkodliwych zamienników w diecie eliminacyjnej/rotacyjnej; •    możliwości wykonania oznaczeń dla sIgG istotnych dla alternatywnych sytuacji klinicznych: sIgG (całkowitych sIgG) reprezentatywnych dla świeżych, ostrych, nawracających nietolerancji oraz sIgG4 reprezentatywnych dla długotrwałej nietolerancji. Wynik ImmunodiagDiety zaopatrzony jest w komentarz i spersonalizowane zalecenia dietetyczne. Diagnostyka udziela dodatkowych wyjaśnień i zapewnia konsultację z współpracującymi dietetykami. Materiały opisujące test dostępne są na stronie Diagnostyki i w punktach pobrań.
Więcej

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Artykuły powiązane z badaniem: IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG

IMMUNOdiagDIETA czyli jak tolerować nietolerancję? CZYTAJ WIĘCEJ
Częsty ból brzucha u dziecka: alergia czy nietolerancja pokarmowa? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są objawy nietolerancji glutenu? Poznaj jej przyczyny i sposoby postępowania po zdiagnozowaniu CZYTAJ WIĘCEJ

Ogólnopolska cena badania

314pln

Produkt IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter
Dzień dobry!

Jak mogę Ci pomóc?