tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo

Kod badania: 3203Kod ICD: -

Kategoria badań

Infekcje

Diagnostyka molekularna

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-8 dni.

Opis badania

Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo. Identyfikacja metodą PCR materiału genetycznego 26 patogenów (wirusów i bakterii) powodujących zakażenia dróg oddechowych u ludzi.

Przygotowanie do badania

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

Klasyczne diagnostyczne metody mikrobiologiczne oparte na izolacji bakteryjnego lub wirusowego patogenu zakażającego drogi oddechowe pozostawiają duży margines niepewności.  Niespecyficzność objawów dyskwalifikuje oparcie diagnostyki na  symptomologii zakażenia.  Większość zakażeń układu oddechowego leczona jest wobec tego bez rozpoznania czynnika etiologicznego. Panel infekcji układu oddechowego umożliwia równoczesną identyfikację 26 patogenów (wirusów i bakterii ) odpowiedzialnych za najczęstsze infekcje układ oddechowego ludzi. Test obejmuje identyfikację w pojedynczej próbce, metodą PCR, materiału genetycznego, wirusów: Influenza A virus (Flu A), Influenza B virus (Flu B), Respiratory syncytial virus A (RSV A), Respiratory syncytial virus B (RSV B), Flu A-H1, Flu A-H1pdm09, Flu A-H3, Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Parainfluenza virus 1 (PIV 1), Parainfluenza virus 2 (PIV 2), Parainfluenza virus 3 (PIV 3), Parainfluenza virus 4 (PIV 4), Metapneumovirus (MPV), Bocavirus (HBoV), Rhinovirus (HRV), Coronavirus NL63 (CoV NL63), Coronavirus 229E  (CoV 229E), Coronavirus OC43  (CoV OC43) oraz bakterii: Mycoplasma pneumoniae (MP), Chlamydophila pneumoniae (CP), Legionella pneumophila (LP), Haemophilus influenzae (HI), Streptococcus pneumoniae (SP), Bordetella pertussis (BP), Bordetella parapertussis (BPP).Materiał może pochodzić z wymazu z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli lub popłuczyn z drzewa oskrzelowego.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane