KORONAWIRUS – informacje o ofercie badań, placówek, aktualności, artykuły i porady.

Zdjęcie dla KORONAWIRUS – informacje o ofercie badań, placówek, aktualności, artykuły i porady.

Koronawirus– co to jest?

Koronawirus SARS-CoV-2 infekuje przede wszystkim układ oddechowy pacjenta i może doprowadzić do niebezpiecznego zapalenia płuc. Wykazano, że wirus może atakować również serce, mózg czy naczynia krwionośne. Wirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Pierwsze przypadki zakażenia pojawiły się pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Następnie, z Chin wirus zaczął się szybko rozprzestrzeniać się do innych krajów. Dlatego na początku marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Dowiedziono, że wirus SARS-CoV-2 jest znacząco podobny pod względem genetycznym do koronawirusów występujących u nietoperzy. Koronawirusy te często przenosi ssak łuskowiec. Zakłada się, że do pierwszych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 doszło na targu żywności w Wuhan, gdzie przechowywano mięso zwierząt w niehigienicznych warunkach. W wyniku takich zaniechań doszło do międzygatunkowego przekazania nowego koronawirusa.

Jak rozprzestrzenia się koronawirus

Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Uwalnianie koronawirusa przez zakażone osoby następuje podczas kaszlu, kichania, śpiewu, mówienia czy oddychania. Następnie, wirus jest wdychany przez kolejne osoby i przenika do ich układu oddechowego. Na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 narażeni są w szczególności ludzie znajdujący się w otoczeniu chorego – jego rodzina, współpracownicy czy personel medyczny. Co ważne, zarazić koronawirusem mogą się również osoby, które nie mają bliskiego kontaktu z chorym, a jedynie wdychały to samo powietrze, w którym wirus może utrzymywać się przez wiele minut (zależy to m.in. od temperatury, wilgotności czy przewiewu). Wirus SARS-CoV-2 najdłużej utrzymuje się w pomieszczeniach zamkniętych, do których należy zaliczyć m.in. przestrzenie biurowe, galerie handlowe i mieszkania. 

Jakie są objawy koronawirusa u dorosłych (COVID-19)?

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może mieć postać łagodną, o nasileniu umiarkowanym oraz postać ciężką. Jakie są objawy koronawirusa? W przypadku postaci łagodnej COVID-19 przebiega jak infekcja wirusa górnych dróg oddechowych. Chory skarży się na łagodne podwyższenie temperatury ciała, suchy kaszel, ból gardła, ból głowy, ból mięśni czy ogólne osłabienie organizmu i złe samopoczucie. U niektórych osób pojawiają się zaburzenia węchu i smaku. Umiarkowana postać zakażenia koronawirusem charakteryzuje się objawami oddechowymi  zapalenia płuc: kaszlem oraz skróconym oddechem. Natomiast objawy ciężkiego przebiegu COVID-19 to: zapalenie płuc z wysoką gorączką (choć nie u wszystkich pacjentów), duszność, niewydolność oddechowa i niedotlenienie.

Koronawirus – kiedy zgłosić się do lekarza?

Objawy zakażenia koronawirusem nie muszą być jednakowe u wszystkich pacjentów. W przypadku dostrzeżenia niepokojących symptomów choroby, mimo wszystko należy zachować spokój i nie wpadać w panikę. Jeśli pacjent ma stan podgorączkowy (temperatura pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębienia, kaszel oraz trudności w oddychaniu, to powinien niezwłocznie skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z teleporady lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku objawów koronawirusa SARS-CoV-2 ważna jest izolacja – nie należy przychodzić do przychodni, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy przebywać w bliskim kontakcie z innymi ludźmi. Może w ten sposób dojść do ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa na zdrowe osoby i pojawienia się kolejnych zakażeń.

Jak chronić się przed zakażeniem COVID-19?

Chcąc uniknąć zakażenia wirusem SARS-CoV-2, należy przede wszystkim przestrzegać zasady społecznego dystansu, czyli zachować odległość m.in. 2 metrów od innej osoby. Ważna jest również izolacja zarówno od dużych skupisk ludzi w miejscu pracy lub komunikacji miejskiej, jak i od osób z objawami infekcji układu oddechowego. W szczególności powinny przestrzegać izolacji osoby w tzw. grupie ryzyka, czyli osoby starsze, z obniżoną odpornością czy ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia. W zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa kluczowe jest dbanie o higienę – należy nosić przy sobie środek dezynfekujący i często myć ręce oraz przedmioty, które miały styczność z innymi osobami (m.in. telefony, biurka czy klamki). Ponadto, nie należy dotykać rękoma twarzy i ust podczas przebywania na zewnątrz, a w momencie kaszlu czy kichania zakrywać twarz ramieniem lub chusteczką. Zaleca się również dezynfekcję opakowań produktów spożywczych przed włożeniem ich do lodówki.