Testy w kierunku ojcostwa i pokrewieństwa

na czym polega badanie cytogenetyczne

Test na ojcostwo – na czym polega i w jakim celu wykonuje się badanie?

Test DNA wykonuje się po to, by potwierdzić tożsamość domniemanego ojca biologicznego. Badania pozwalają na zestawienie i porównanie profili genetycznych dziecka oraz mężczyzny, w przypadku którego istnieje prawdopodobieństwo, że może być biologicznym ojcem. Dzięki temu, bardzo szybko i nieinwazyjnie można potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo.

Badania DNA można przeprowadzić prywatnie, w laboratorium Diagnostyki lub na zlecenie sądu w postępowaniu procesowym, we wskazanym przezeń punkcie. Żeby wykonać test na ojcostwo, należy pobrać wymaz z wewnętrznej części policzka, krew lub przeanalizować dostarczone próbki mikrośladowe. Do celów sądowych nie wystarczy jednak samo pobranie materiału od domniemanego ojca oraz dziecka – badania genetyczne wymagają również próbki pochodzącej od matki, jeśli oczywiście jest to możliwe.

Jeżeli wysoka ilość markerów genetycznych w przebadanym materiale jest wspólna, wynik testu potwierdza, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka.

Testy na ojcostwo – dowód w postępowaniu sądowym

Zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa to jedno z zadań tzw. genetyki sądowej. Wykorzystuje ona przy tym zarówno metody tradycyjne, takie jak np. zastosowanie przeciwciał do określenia grupy krwi, jak i nowoczesne – właśnie do nich należy test DNA na ojcostwo.

Zdarzają się sytuacje, gdy to sąd nakazuje stronom wykonać test na ojcostwo. Wówczas wyznacza także laboratorium, do którego należy się zgłosić w celu pobrania materiału do badań. Wynik testu stanowi wtedy ważny dowód np. w postępowaniu alimentacyjnym, w procesach związanych z dziedziczeniem, a także wielu innych sprawach.Jeśli mężczyzna uważa, że dziecko nie jest jego, ponieważ on sam cierpi na bezpłodność, może przedstawić jako dowód wyniki badania nasienia. Jednak nawet mimo tego, sąd może nakazać stronom wykonać test na ojcostwo.

Choć ustalenie ojcostwa to inne postępowanie niż zaprzeczenie, w obu przypadkach sąd może zlecić badania DNA. Warto wiedzieć, że czas na rozpoczęcie obydwu procedur jest ograniczony – obowiązują określone przez prawo terminy, których należy przestrzegać.

Badania DNA – do czego jeszcze służą?

Badania w celu ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa i pokrewieństwa można także wykonać prywatnie, bez udziału sądu. Co ciekawe, taki test DNA pozwala nie tylko potwierdzić tożsamość biologicznego ojca, ale również określić pokrewieństwo między krewnymi. Jest to bardzo pomocne nie tylko w sprawach spadkowych, ale także przy próbie identyfikacji danej osoby oraz podczas poszukiwań zaginionego lub wręcz nieznanego członka rodziny.

Test DNA na pokrewieństwo, podobnie jak badania ojcostwa, nie wymaga nakazu sądowego – można wykonać go prywatnie.

Gdzie i jak można wykonać test na ojcostwo?

Test DNA na ojcostwo można wykonać w laboratorium, dostarczając także próbki mikrośladowe w postaci np. smoczka dziecka, paznokci, szczoteczki do zębów, itp. Testy wykonywane są również w wygodnej wysyłkowej formie.

Badania DNA – ile czasu trwa oczekiwanie na wynik?

Na wyniki testu DNA na pokrewieństwo, czy ojcostwo czeka się kilka dni roboczych – zazwyczaj 6 – 7. Czas może się różnić, w zależności od tego, czy test na ojcostwo wykonywany jest prywatnie, czy na zlecenie sądu. W niektórych laboratoriach można dopłacić, by nieco przyspieszyć otrzymanie wyniku.

W ofercie Diagnostyki znajdziesz także domowe testy na ojcostwo i pokrewieństwo. Gotowe zestawy pozwalają na pobranie próbek anonimowo, w warunkach domowych i bez konieczności pobierania materiału od matki dziecka. Przygotowane próbki, odpowiednio zapakowane, zabiera kurier, a Ty otrzymujesz wyniki już w ciągu 5 dni od dnia dostarczenia paczki do laboratorium.

Badania ojcostwa – przed czy po narodzinach dziecka?

Testy na ojcostwo najczęściej przeprowadza się po urodzeniu dziecka, jednak nowoczesne technologie pozwalają na ich wykonanie już na etapie ciąży. Bezpieczną metodą jest analiza krwi matki, w której często znajdują się także komórki płodu. Wiarygodne, choć niezalecane są inwazyjne badania prenatalne, takie jak pobieranie płynu owodniowego lub fragmentu kosmówki. W ich przypadku istnieje ryzyko poważnych powikłań, a nawet poronienia, dlatego wykonuje się je tylko w przypadku konkretnych wskazań.

Specjaliści radzą, by testy na ojcostwo przeprowadzać już po narodzinach dziecka – to gwarancja otrzymania pewnego wyniku.