Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kortyzol w DZM

Kod oferty: 172
Kod ICD: M31
Kategoria badań: INNE HORMONY I METABOLITY

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oznaczenie stężenia wolnego kortyzolu w dobowej zbiórce moczu, przydatne w  diagnostyce nadczynności nadnerczy.

Więcej informacji

Oznaczenie stężenia wolnego kortyzolu w dobowej zbiórce moczu jest podstawowym badaniem w diagnostyce nadczynności kory nadnerczy w zakresie syntezy glikokortykoidów. Niezwiązany z białkami, wolny kortyzol, wydalany jest drogą filtracji kłębkowej i jego ilość w moczu bezpośrednio odzwierciedla ilość biologicznie aktywnej formy hormonu krążącego we krwi. Monitorowanie dobowego wydalania wolnej formy kortyzolu z moczem odzwierciedla miarodajnie poziom kortyzolu w określonym przedziale czasu, eliminując wpływ na pomiar dobowego rytmu wydzielania (z maksimum o 6-8 godzinie i minimum około 24 godzinie), zależność od ilości białek transportujących kortyzol (transkortyny i albuminy) oraz ewentualnego intensywnego wysiłku. Oznaczenie może być wykonywane jedynie w podejrzeniu hiperkortyzolemii, gdyż wzrost poziomu wolnego kortyzolu w moczu stwierdzany jest dopiero po znacznym przekroczeniu zdolności wiązania hormonu przez białka transportujące osocza. Zmniejszenie dobowego wydalania obserwuje się w pierwotnej i wtórnej niedoczynności kory nadnerczy. Zwiększone wydalanie stwierdza się w pierwotnej i wtórnej nadczynności (więcej, patrz „Kortyzol”). Na wynik pomiaru mają istotny wpływ choroby nerek wiążące się z upośledzeniem filtracji kłębuszkowej, stan nawodnienia organizmu oraz procedura przeprowadzenia zbiórki dobowej moczu.

Przygotowanie do badania

Przeprowadzenie dobowej zbiórki moczu (DZM): Badany rano (np. o 7.00) oddaje pierwszy poranny mocz do toalety, notując czas i datę.Kolejne porcje moczu zbiera do pojemnika, do godziny 7.00 następnego dnia, notując czas i datę zakończenia zbiórki. Po zakończeniu zbiórki należy zmierzyć objętość zebranego moczu, wymieszać i odlać ok. 50 ml do pojemniczka. Na skierowaniu i na pojemniczku należy odnotować objętość zebranego moczu i czas trwania zbiórki.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Nieprawidłowo przeprowadzona dobowa zbiórka moczu.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost: godziny ranne: 6-8, intensywny długotrwały wysiłek, zespół Cushinga (w tym nowotwór nadnerczy, przerost nadnerczy), nowotwór przysadki (gruczolak), nadczynność podwzgórza, ektopowe wydzielanie ACTH (nowotwór inny niż przysadki np. płuc), stres, hipoglikemia, uraz, zabieg chirurgiczny, zakażenie ,ostry krwotok, hipowolemia, gorączka, noradrenalina, otyłość, nadczynność tarczycy, estrogeny, alkohol.

 

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD