Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

ACTH

Synonimy adrenokortykotropina
Kod oferty: 170
Kod ICD: L63
Kategoria badań: INNE HORMONY I METABOLITY

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

ACTH. Adrenokortykotropina. Ilościowe oznaczenie poziomu hormonu ACTH  w krwi, pomocne w diagnostyce niedoczynności i nadczynności kory nadnerczy w diagnostyce różnicowej zaburzeń poziomu kortyzolu.

Więcej informacji

 Ilościowe oznaczenie poziomu hormonu ACTH w krwi jest pomocne w diagnostyce niedoczynności i nadczynności kory nadnerczy i diagnostyce różnicowej zaburzeń poziomu kortyzolu. ACTH (ang. adrenocorticotropic hormone), adrenokortykotropina,  jest hormonem polipeptydowym wytwarzanym i wydzielanym przez przedni płat przysadki pod wpływem podwzgórzowego hormonu uwalniającego kortykotropinę- kortykoliberyny, CRH (ang. corticotropin-releasing hormone). ACTH fizjologicznie powoduje zwiększenie syntezy i wydzielania kortyzolu oraz androgenów przez nadnercza. Z drugiej strony wydzielanie ACTH jest regulowane przez poziom kortyzolu we krwi na drodze ujemnego sprzężenia zwrotnego oraz przez endogenne  opioidy.  ACTH należy do osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (CRH, ACTH, kortyzol) . CRH i  ACTH wydzielane są pulsacyjnie, wykazując rytm dobowy z najwyższymi stężeniami pomiędzy godziną 4 rano i 12 w południe. Pomiarów we krwi dokonuje się najczęściej w godzinach 8-9 rano  oraz około godziny 24. Dobowy rytm wydzielania ACTH jest zaburzany przez dodatkowe wyrzuty spowodowane stresem, stanem lękowym, urazem i zabiegiem operacyjnym,  wysiłkiem i anoreksją. Oznaczenie stężenia ACTH w krwi przeprowadza się w diagnostyce różnicowej niewydolności i nadczynności nadnerczy. Wzrost ACTH jest typowy dla pierwotnej niewydolności nadnerczy (choroba Addisona), podczas, gdy niskie wartości są typowe dla niewydolności nadnerczy,  wtórnej w stosunku do zaburzeń przysadki. Oznaczenia ACTH jest pomocne dla ustalenia przyczyn nadmiernego wydzielania kortyzolu w zespole Cushinga. Niskie stężenia są typowe dla uszkodzenia lub hiperplazji kory nadnerczy, natomiast wysokie dla ektopowego wytwarzania ACTH lub nadmiernego wydzielania przez przysadkę.  ACTH i kortyzol oznacza się równocześnie w diagnostyce różnicowej takich stanów, jak nowotwór przysadki (choroba Cushinga), nowotwór nadnerczy, ektopowe wydzielanie ACTH, choroba Addisona, niedoczynność przysadki mózgowej.

Przygotowanie do badania

Parametr wykazuje zmienność dobową. Badanie należy wykonywać rano, pomiędzy godziną 8-9 lub około 24. Należy minimalizować wpływ stresu badanego podczas pobierania krwi.Przed utrzymywać normalną podaż soli i unikać nadmiernego wysiłku fizycznego. Badanie może być zlecone na czczo.

icon

Wysiłek i stres

Unikać poważnego wysiłku i stresu

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o ok. 8.00 , ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: dobowe maksimum, nowotwór przysadki (gruczolak), niedoczynność kory nadnerczy, choroba Addisona, ektopowe wydzielanie ACTH (nowotwór  inny niż przysadki), nadczynność podwzgórza, stres, hipoglikemia, uraz, zabieg chirurgiczny, zakażenie, ostry krwotok, hipowolemia, gorączka, wysiłek fizyczny.

Obniżenie stężenie: zespół Cushinga w tym: nowotwór  nadnerczy, przerost nadnerczy, niedoczynność przysadki mózgowej, niedoczynność podwzgórza, leczenie glikokortykosteroidami, dobowe minimum.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Artykuły powiązane z ACTH