tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Osteokalcyna

Kod badania: 162Kod ICD: N27Synonimy: BGP (Bone Gla Protein)

Kategoria badań

Osteoporoza i zaburzenia kostne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis badania

Oznaczenie stężenia w krwi obwodowej osteokalcyny – markera tworzenia kości,  wykonywane w ocenie metabolizmu kości – obrotu kostnego, monitorowaniu gospodarki mineralnej oraz kontroli leczenia osteoporozy.  

Przygotowanie do badania

Stężenie osteokalcyny wykazuje ok. 50 % zmienność dobową z maksimum  w godzinach nocnych.

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Więcej informacji

Oznaczenie stężenia osteokalcyny wykonywane jest w ocenie metabolizmu kości oraz w kontroli leczenia osteoporozy. Osteokalcyna jest zależnym od witaminy K, niekolagenowym białkiem, stanowiącym do 3 % całkowitego białka kości. Obecne w jej strukturze reszty pochodnej kwasu glutaminowego (GLA) odpowiedzialne są za wiązanie wapnia i hydroksyapatytów, które uczestniczą w obrocie kostnym: dynamicznym procesie przebudowy kości, opartym na przeciwstawnych, w stanach prawidłowych zrównoważonych: formowaniu i resorpcji kości. Osteokalcyna zależna jest od hormonów regulujących poziom wapnia we krwi: parathormonu, kalcytoniny oraz witaminy D. Produkowana przez komórki kościotwórcze: osteoblasty, uważana jest za wskaźnik tworzenia kości, choć ściślej jest markerem nasilenia przebudowy kości. Stanowi czynnik prognostyczny szeregu postępujących chorób kości. Wzrost poziomu osteokalcyny, między innymi, występuje w przypadku osteoporozy u kobiet po menopauzie. Pomiar stężenia osteokalcyny (OC) we krwi wykorzystywany jest do oceny obrotu kostnego oraz kontroli leczenia wpływającego na układ kostny.

Wrażliwość na temperaturę. Krew pobierać do schłodzonych probówek plastikowych, probówki umieszczać w łaźni lodowej, komórki odseparować w ciągu 1 godziny, możliwie w wirówce z chłodzeniem. Natychmiast zamrażać.   

Wzrost stężenia: osteoporoza, osteomalacja, krzywica, nadczynność przytarczyc, osteodystrofia nerkowa, złamania kości, akromegalia, przerzuty nowotworowe do kości, wzrost stężenia niewynikający z tworzenia kości: niewydolność nerek, długotrwały pobyt w łóżku, leczenie witaminą 1,25(OH)2D dzieci (szczególnie w okresie szybkiego wzrostu), menopauza.
Obniżone stężenie: niedoczynność przytarczyc, niedoczynność tarczycy, niedobór hormonu wzrostu, terapia estrogenami i glikokortykosteroidami, leczenie bisfosfonianami i kalcytoniną.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane