Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel alergenów pokarmowych

Kod oferty: 705
Kod ICD: L91

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel alergenów pokarmowych. Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 20 istotnych alergenów pokarmowych.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 20 istotnych alergenów pokarmowych. Badanie jest  przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem,  posiadają w krwi, co najmniej, wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. W panelu pokarmowym  oznaczane są IgE specyficzne w stosunku do alergenów: orzecha laskowego (f17), orzecha ziemnego (f13), orzecha włoskiego (f16), migdała (f20), mleka (f02), białka jaja kurzego (f1), żółtka jaja kurzego (f75), kazeiny (f78), ziemniaka (f35), selera (f85),  marchwi (f31), pomidora (f25), dorsza (f03), krewetki (f24), brzoskwini (f95), jabłka (f49), soji (f14), mąki pszennej (f4), sezamu (f10), mąki żytniej (f5).

 Dla każdego z alergenów panelu, ilościowy wynik stężenia alergenowo-specyficznej IgE podawany jest oddzielnie, na wspólnym raporcie testu. Czułość analityczna testu wynosi 0,15 kU/l, zakres raportowania 0,15- 100 kU/l. Stężenia poniżej zakresu raportowane są jako < 0,15 kU/l, powyżej jako > 100 kU/l. Wynik dla każdego alergenu,  wyrażony w kU/l przypisywany jest do jednej z  klas 0-6 półilościowego systemu raportowania RAST, przestawiony graficznie w postaci słupka i opatrzony komentarzem klinicznym.