nazwa badania

Panel atopowy ( 20 parametrów)

kod oferty

758

kod ICD

L91

kategoria badań

Alergologia, Alergologia - Panele Polycheck

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni*. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Panel atopowy ( 20 parametrów) - Krótko o badaniu

Panel atopowy (20 parametrów).  Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 32 alergenów: 12 alergenów pojedynczych, 20 alergenów w  miksach (mieszankach) oraz całkowitej IgE, przydatne w przesiewowej diagnostyce alergii.

Panel atopowy ( 20 parametrów) - Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do 20 parametrowego panelu obejmującego 32 alergeny: 12 alergenów pojedynczych, 20 alergenów w miksach (mieszankach) oraz całkowitą IgE, przydatne w przesiewowej diagnostyce zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. Dla każdego alergenu z panelu ilościowy wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie na wspólnym raporcie testu. Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST i przestawione graficznie. W teście wykorzystano pełne ekstrakty źródeł alergenów. W panelu oznaczane są sIgE dla 12  alergenów naniesionych na blot oddzielnie: mleka (f2); kazeiny (f78); α-laktoalbulminy (f76); β-laktoglobuliny (f77); surowiczej albuminy bydlęcej (e 204, Bos d 6, Bos d 6.0101, dawniej BSA), ryżu (f9) soi (f14); banana (f72); wieprzowiny (f26); wołowiny (f27); mięsa kurczaka (f83), drożdży (f45);  20 alergenów naniesionych jako mieszanki (miksy) alergenów: białka i żółtka jaja kurzego (f1/f75); mąki zbóż zawierających gluten:  pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa (f4/f5/f6/f7); mieszanki alergenów roztoczy kurzu domowego: D. pteronyssinus, D. farinae (d1/d2); pleśni: Cladosporium herbarum i  Alternaria alternata (m2/m6); pyłku drzew późnych:  brzozy i dębu (t3/t42); pyłku drzew wczesnych: olchy i leszczyny (t2/t4) ; pyłku 6 traw:  tymotki łąkowej, kłosówki, kupkówki pospolitej, rajgrasu angielskiego, wiechliny łąkowej, kostrzewy łąkowej (g6/g13,g3/g5/g8/g4) oraz  IgE całkowita.
Więcej

Panel atopowy ( 20 parametrów) - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Panel atopowy ( 20 parametrów) został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter
Dzień dobry!

Jak mogę Ci pomóc?