Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel atopowy ( 30 alergenów)

Kod oferty: 723
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel atopowy (30 alergenów). Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu obejmującego: 26 alergenów pojedynczych, CCD oraz kolejnych  14  alergenów zawartych w 3 mieszankach (miksach),  przydatne w przesiewowej diagnostyce zależnych od IgE chorób alergicznych, ze wskazaniem na alergie wieku dziecięcego.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 26 alergenów pojedynczych, CCD oraz kolejnych 14 alergenów zawartych w 3 mieszankach (miksach),  przydatne w przesiewowej diagnostyce zależnych od IgE chorób alergicznych, ze wskazaniem na alergie wieku dziecięcego.
Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta.
Dla każdego alergenu z panelu ilościowy wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie na wspólnym raporcie testu. Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST i przestawione graficznie. W teście wykorzystano pełne ekstrakty źródeł alergenów oraz uwzględniono jako oddzielny element CCD – krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe.  W panelu atopowym oznaczane są IgE specyficzne w stosunku do alergenów: mleka (f2), alfa-laktoalbuminy (f76), beta-laktoglobuliny (f77), kazeiny (f78), białka jaja kurzego (f1), żółtka jaj kurzego (f75), dorsza (f3), orzecha ziemnego (f13), kakao (f93), soi (f14), jabłka(f49), marchwi (f31), pomidora (f25), miksu mąki (mieszanki: pszenicy (f4), żyta (f5), jęczmienia (f5), owsa (f7)), mięsa kurczaka (f83), cytrusów (mieszanki: cytryny (f206), limonki (f306), pomarańczy (f33), mandarynki (f302)), ryżu (f9); miksu pyłku  traw (mieszanki: tymotki łąkowej (g6), kłosówki (g13), kupkówki pospolitej (g3), rajgrasu angielskiego (g5), wiechliny łąkowej (g8), kostrzewy łąkowej (g8)), pyłku żyta (g12); naskórków: psa (e2) i kota (e1); Cladosporium herbarum (m2), Alternaria tenuis – alternata (m6), Aspergillus fumigatus (m3), ); D. pteronyssinus (d1), D. farinae (d2); pyłku: leszczyny (t4), brzozy (t3), bylicy pospolitej (w6), CCD.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD