nazwa badania

Panel komponenty jaja kurzego

kod oferty

3964

kod ICD

L91

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-9 dni*. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Panel komponenty jaja kurzego - Krótko o badaniu

Panel komponenty jaja kurzego. Diagnostyka alergii na jajo kurze. Ilościowy, immunoenzymatyczny, pomiar stężenie IgE specyficznych dla głównych źródeł alergenów jaja kurzego: białka i żółtka oraz głównych alergenów molekularnych białka jaja.  

Panel komponenty jaja kurzego - Więcej informacji

Ilościowy pomiar stężenie IgE specyficznych dla źródeł alergenów jaja kurzego: białka i żółtka oraz głównych alergenów molekularnych białka jaja przydatny w diagnostyce uczulenia na jajo kurze. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta.
W podejściu klasycznym, do pomiaru stężenia sIgE in vitro wykorzystywane są pełne ekstrakty źródeł alergenu (np. ekstrakty pyłku, mleka itd.). Molekularna diagnostyka alergii in vitro oparta na pomiarach sIgE uwzględnia  jedynie te składniki molekularne źródła alergenów, które generują powstawanie sIgE odpowiedzialnych za kliniczne objawy alergii. Znajomość właściwości zidentyfikowanych alergenów molekularnych pozwala na ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczenia potencjału uczulającego alergenów (np. przez obróbkę cieplną), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz ustalenie reaktywności krzyżowej z odpowiednikami alergenów molekularnych z innych źródeł. Panel zawiera ekstrakty głównych struktur jaja kurzego: białka (f1) i żółtka (f75) oraz oddzielnie składniki molekularne, białka jaja kurzego: owomukoid Gal d 1; owoalbuminę Gal d 2, konalbuminę Gal d 3 i Gal d4 lizozym.
Więcej

Panel komponenty jaja kurzego - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Panel komponenty jaja kurzego został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter
Dzień dobry!

Jak mogę Ci pomóc?