nazwa badania

Panel rekombinanty roztocze

kod oferty

3743

kod ICD

L91

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni*. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Panel rekombinanty roztocze - Krótko o badaniu

Panel rekombinanty roztocze. Kompleksowa, molekularna, diagnostyka uczulenia na roztocza kurzu domowego, istotna dla kwalifikacji chorych do swoistej immunoterapii oraz dla różnicowania alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych. 

Panel rekombinanty roztocze - Więcej informacji

Kompleksowa, molekularna, diagnostyka uczulenia na roztocza kurzu domowego.Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. W badaniu wykonywanym metodą blotu uwzględniono pełne ekstrakty alergenów roztoczy kurzu domowego: Dermatophagoides pteronyssinus, D. pteronyssinus (d1) i D. farinae (d2) oraz alergeny molekularne D. pteronyssinus wytworzone na drodze inżynierii genetycznej: rDer p 1, rDer p 2, rDer p 10, rDer p 23.
Der p 1 (proteinaza cysteinowa, endopeptydaza) oraz niewykazująca funkcji enzymatycznych cząsteczka Der p 2 (NPC2, ang. Niemann-Pick C2 protein lub białko rozpoznające lipidy pochodzące od patogenów, ang. MD-2-related lipid recognition family)  są głównymi alergenami  środkowoeuropejskiego  roztocza kurzu domowego D. pteronyssinus. IgE specyficzne oddzielnie dla  Der p 1 lub dla Der p 2 są rozpoznawane u ponad 80% osób uczulonych na D. pteronyssinus.  IgE specyficzna dla obu alergenów stwierdzana jest u ponad 95% uczulonych. sIgE dla Der p1 i Der p 2 wykazują reaktywność krzyżową z cząsteczkami  Der f 1 i Der f 2, będącymi alergenami głównymi innego roztocza kurzu domowego, D. farinae. Oznaczenie reaktywności IgE w stosunku do Der p1 i Der p 2 jest istotne dla wdrożenia swoistej immunoterapii. W przypadku braku reaktywności IgE w stosunku do jednego z głównych alergenów: Der p1 i Der p 2 SIT nie należy stosować odczulania pełnymi ekstraktami alergenów, gdyż zamiast tolerancji doprowadza to do dodatkowego uczulenia.
Der p 10, biochemicznie tropomiozyna posiadająca homologi u innych gatunków roztoczy (Der f 10 u D. farinae lub Blo t 10 u Blomia tropicalis) pochodzi z komórek mięśniowych i niemięśniowych roztoczy. Jest białkiem o wysoce konserwatywnej sekwencji, co powoduje  wysoki poziom reaktywności krzyżowej z tropomiozyną skorupiaków i bezkręgowców. Odpowiada za reakcje alergiczne (od łagodnych po anafilaksję) na alergeny bezkręgowców wnikające drogą oddechową lub pokarmową.  Obserwowane reakcje są efektem reaktywności krzyżowej lub multiuczulenia.
Istnieją sugestie, że pomiar sIgE dla Der p 10, obok Der p 1, Der p 2 i Der p 23 jest istotny przy kwalifikacji do swoistej immunoterapii alergii na roztocza kurzu domowego. Der p 23 jest niedawno opisanym, trzecim po Der p 1 i Der p 2, głównym alergenem roztoczy, obecnym przede wszystkim w odchodach, a pochodzącym z  perytroficznej wyściółki jelita roztoczy. Cząstki odchodów roztoczy składają się z amorficznej masy częściowo strawionej skóry i innych spożytych materiałów otoczonych chitynową błoną peritroficzną, która w przewodzie pokarmowym roztoczy oddziela pokarm od ścian jelita środkowego. Klinicznie Der p 23 jest wiązany z rozwojem astmy u osób uczulonych na roztocza kurzu domowego. Wpływa na wzrost aktywności bazofilów mierzony ekspresją CD203c.  IgE specyficzna dla Der p 23 została zidentyfikowana u 74% uczulonych na roztocza. Der p 23 biochemiczne należy do rodziny białek podobnych do peritrofiny, ang. peritrophin-like proteins.  Posiada masę cząsteczkową 8 kD. Ze względu na wysoką alergenność Der p 23 powinien być uwzględniany w swoistej immunoterapii osób uczulonych na roztocza kurzu domowego.
Więcej

Panel rekombinanty roztocze - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Panel rekombinanty roztocze został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter
Dzień dobry!

Jak mogę Ci pomóc?