tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet alergiczny

e-Pakiet alergiczny

e-Pakiet alergiczny
Kod pakietu: 7224
Zawiera 3 badania

Kategoria badań

Choroby i dolegliwości

Alergie

Dziecko

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis pakietu

Dedykowany dla:

Pakiet zalecany jest dla osób dorosłych i dzieci, będących w trakcie diagnostyki alergii lub planujących rozpoczęcie diagnostyki:

 • Bez względu na nasilenie objawów alergii;
 • Bez względu na sezon, w przypadku alergii sezonowych (np. kwitnienia traw);
 • Bez względu na choroby lub wady skóry;
 • Bez względu na przyjmowane leki antyhistaminowe, przeciwzapalne i steroidowe.
 • Przyjmuje się, że w przypadku alergii pokarmowych test może być wykonywany po 3 m. ż., w przypadku alergii oddechowych u dzieci starszych. Realizując to badanie u dziecka, wybierz punkt przyjazny dzieciom.
 • O zasadności wykonania testu u dzieci poniżej 1 roku życia powinien wypowiedzieć się lekarz.

Wskazania do wykonania pakietu:

 • Typowe objawy alergii oddechowej (wziewnej), często sezonowe, obejmują: ostry nieżyt, świąd i zaczerwienienie nosa i gardła; łzawienie i świąd oczu; duszność, kaszel i świszczący oddech.
 • Typowe objawy alergii pokarmowej obejmują: reakcje ze strony żołądka i jelit, jak: mdłości, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia czy biegunka.
 • Objawy w postaci: obrzęku i mrowienia w jamie ustnej, opuchlizny warg, języka, gardła lub krtani tuż po kontakcie z pokarmem świadczą o alergii określanej jako zespół oddechowo-pokarmowy.
 • Objawy skórne: pokrzywka, rumień, świąd mogą wiązać się z alergią oddechową i pokarmową.
 • Objawy wstrząsu anafilaktycznego, uogólnionej reakcji powodującej spadek ciśnienia, utratę przytomności, zapaść, następującego w wyniku kontaktu z alergenami na obu drogach.

Pamiętaj przed pobraniem

Badanie nie wymaga przygotowania, jednakże, ze względu na obecność w pakiecie morfologii krwi, krew do badań należy pobierać na czczo.

 

Uwaga! Jeżeli kupujesz badanie dla dziecka, zrealizuj je w punkcie przyjaznym dzieciom- sprawdź PUNKTY PRZYJAZNE DZIECIOM.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Kiedy warto wykonać badania zawarte w pakiecie alergicznym?

Pakiet składa się z trzech badań laboratoryjnych wykonywanych w próbce krwi, dobranych tak, by potwierdzały lub wykluczały z dużym prawdopodobieństwem alergiczne podłoże objawów chorobowych i wskazywały ich przyczynę – uczulające czynniki zwane alergenami. Zestaw odpowiednio dobranych alergenów pokarmowych i oddechowych.

Pozwala na:

 • rozpoznanie alergii w przypadkach objawów nietypowych.
 • potwierdzenie podejrzenia alergii w przypadku objawów typowych.
 

Jakie szczególne korzyści niesie wykonanie pakietu?

Zlecenie i wykonanie pakietu nie wymagają kontaktu ze specjalistycznym gabinetem alergologicznym. Wykonanie badań z inicjatywy pacjenta przed kontaktem z lekarzem ułatwia lekarzowi prowadzenie wywiadu z chorym, umożliwiając trafne rozpoznanie przyczyny alergii na pierwszej wizycie. W odróżnieniu od ambulatoryjnych testów alergologicznych, (np. testu skórnego czy prowokacji), wiążących się z dyskomfortem i ryzykiem dla pacjenta, jedyną uciążliwością przy wykonaniu pakietu jest zabieg pobrania próbki krwi żylnej w dowolnym punkcie pobrań Diagnostyki na teranie całego kraju.

Czym są choroby alergiczne?

Alergia jest nadmierną, szkodliwą, reakcją układu odpornościowego (immunologicznego) na substancje obojętne dla osób o układzie odpornościowym działającym prawidłowo. Tradycyjnie, alergenami bez względu na ich charakter chemiczny czy postać, nazywano substancje lub struktury wiązane z objawami alergii.

Tradycyjnie, alergeny dzielono ze względu na sposób wnikania do organizmu, wyróżniając alergeny pokarmowe i oddechowe (wziewne) oraz jady owadów. Do pierwszych, zaliczano: alergeny pochodzenia roślinnego: owoce, warzywa, orzechy i nasiona (w tym zboża i ich przetwory) oraz pochodzenia zwierzęcego: mleko, jaja, mięso oraz owoce morza. Do drugich: pyłki roślin wiatropylnych, zarodniki pleśni, sierść i naskórki zwierząt, roztocza i owady domowe (ich odchody i wydzieliny) oraz związki chemiczne i cząstki mechaniczne obecne w środowisku domowym i zawodowym. Oddzielną grupę w tradycyjnym podziale alergenów stanowiły: jady owadów, pasożyty i leki.

Alergia, czyli uczulenie objawiające się klinicznie (objawowe), poprzedzona jest  fazą uczulenia bezobjawowego, polegającego na produkcji przez układ odpornościowy wyspecjalizowanych białek –  przeciwciał klasy IgE swoiście reagujących z uczulającym alergenem. Kolejne kontakty istniejącej już sIgE z macierzystym alergenem uruchamiają mechanizm doprowadzający do widocznych i odczuwalnych objawów uczulenia, czyli alergii. Alergia na dany alergen uwidacznia się, gdy poziom jego sIgE przekracza stężenie graniczne. Nasilenie objawów rośnie wraz ze stężeniem sIgE. Zdolność do nadmiernej produkcji sIgE pod wpływem substancji obojętnych dla większości populacji nazywa się atopią. Z osób atopowych rekrutują się osoby dotknięte alergią, która ze względu na dominującą rolę sIgE w swej genezie nosi nazwę alergii IgE-zależnej. Atopia jest skłonnością o charakterze dziedzicznym.

Jakie badania wchodzą w skład pakietu?

Pakiet składa się z trzech badań laboratoryjnych, z których:

 • panel alergenów diagnostycznych identyfikujący antygenowo-specyficzne IgE (sIgE) ma charakter badania ściśle diagnostycznego, wskazując uczulające alergeny
 • morfologia krwi i IgE całkowita pełnią rolę pomocniczą, wzmacniając rozpoznanie i pozwalając na doprecyzowanie interpretacji klinicznej.

Morfologia krwi a alergia

Morfologia krwi wskazuje na ryzyko alergii, choć parametry sugerujące taki wniosek nie są dla alergii specyficzne. O alergii (np. na pyłki roślin) świadczy wzrost liczby eozynofilii (granulocytów kwasochłonnych), zwłaszcza, gdy towarzyszu mu spadek liczby neutrofili (granulocytów obojętnochłonnych). Jednakże wzrost eozynofilii towarzyszy również chorobom pasożytniczym, a także łuszczycy. Przesłanką o alergii jest również obniżenie hemoglobiny (HGB) oraz obniżona liczba płytek krwi (PLT), czyli trombocytów.

Stężenie całkowitej IgE (IgE całkowite) a alergia

Stężenie IgE całkowitej (wszystkich cząsteczek IgE bez względu na specyficzność) jest pomocniczym parametrem oceny ryzyka alergii i atopii.

Ryzyko staje się wyższe u osób ze stężeniem IgE całkowitej przekraczającym 100 U/ml, u których wykluczono choroby pasożytnicze.  Stwierdzenie u osoby diagnozowanej w kierunku alergii ekstremalnie wysokich lub niskich stężeń IgE całkowitej (wyrażających się, odpowiednio: w tysiącach jednostek (kU/ml) lub < 20 U/ml) sugeruje zasadność wyliczania stosunku stężenia sIgE do stężenia IgE całkowitej (sIgE/IgE). Wykazano, że w takich sytuacjach wielkość liczbowa stosunku sIgE/IgE jest diagnostycznie silniejsza niż wartości stężenia sIgE analizowane w oderwaniu.

Panel pediatryczny (28 alergenów)

Panel pediatryczny jest testem alergologicznym wskazującym przyczyny alergii przez identyfikację i pomiar stężenia IgE specyficznych dla zestawu alergenów (ekstraktów źródeł alergenów). Zestaw alergenów określony został jako pediatryczny, ze względu na dostosowanie do diety wieku niemowlęcego, lecz jest równie przydatny dla osób dorosłych, gdyż zawiera alergeny najczęściej uczulające.

Panel wskazuje źródła uczulenia, pozwala na ustalenia profilaktyki i dostarcza sugestii dotyczących zasadności wdrożenia diagnostyki opartej na alergenach molekularnych. Uwzględnienie w panelu reagujących krzyżowo determinant węglowodanowych (CCD), pozwala na oszacowanie wpływu na pomiary sIgE istotnych klinicznie obecności niemych klinicznie sIgE wiążących CCD.

Panel obejmuje mieszaninę pyłku tymotki łąkowej (g06) i żyta (g12); pyłki: brzozy (t03), bylicy (w06); roztocza: D.pteronyssinus (d01) i D.farinae (d02); naskórki: psa (e02), kota i łupież (e01), konia (e03); Cladosporum herbarium (m02), Aspergilllus fumigatus (m03), Alternaria alernata (m06); białko jaja kurzego (f01), żółtko jaja kurzego (f75), mleko krowie (f02), dorsza (f03), alfa-laktoalbuminę (f76), beta-laktoglobulinę (f77), kazeinę (f78), surowiczą albuminę wołową (e204), mąkę pszenną (f04), ryż (f09), soję (f14), orzech ziemny (f13), orzech leszczyny (f17), marchew (f31), ziemniak (f35), jabłko (f49) oraz CCD.

Panel umożliwia równoczesną identyfikację przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do 28 najczęściej uczulających alergenów.

232,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

232,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 3

Kod badania: 700

232,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

232,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania