Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel pokarmowy III (10 alergenów)

Kod oferty: 708
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel pokarmowy III (10 alergenów). Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów pokarmowych. 

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów pokarmowych, przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych.  Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. Dla każdego alergenu z panelu ilościowy wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie na wspólnym raporcie testu. Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST i przestawione graficznie. W panelu III oznaczane są IgE specyficzne w stosunku do alergenów: mleka (f2); białka jajka kurzego (f1); kazeiny (f78); soi (f14); ryżu (f9); kakao (f93); jabłka (f49); marchwi (f31); mieszaniny mąki zbóż zawierających gluten: pszenicy (f4), żyta (f5), jęczmienia (f6) i owsa (f7). W teście wykorzystano pełne ekstrakty źródeł alergenów.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Nasilenie objawów alergicznych zależy od poziomu IgE oraz od rodzaju alergenu uczulającego.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał IgE: alergia na alergen/alergeny obecne w panelu.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD