Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (DELFIA)

Kod oferty: 3374
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (DELFIA). Pomiary stężenia w surowicy matki osoczowego białka ciążowego, PAPP-A  i wolnej podjednostki beta HCG stosowane w ocenie ryzyka wad chromosomowych płodu w pierwszym trymestrze ciąży. 

Więcej informacji

Pomiary stężenia  osoczowego białka ciążowego PAPP-A (ang. pregnancy-associated plasma protein A)  i wolnej podjednostki beta HCG (ang. human chorionic gonadotropin)  w surowicy matki w połączeniu z parametrami morfologicznymi  płodu, określonymi w USG,  stosowane są jako tzw. test podwójny w przesiewowych badaniach prenatalnych ryzyka  wad chromosomowych płodu w pierwszym trymestrze ciąży.  W ciąży PAPP-A wydzielane jest w dużych ilościach do krwi matki przez trofoblast i łożysko. Staje się  wykrywalne 28 dni po zapłodnieniu i jego stężenie narasta stopniowo w miarę rozwoju płodu. Dynamika wzrostu stężenia PAPP-A jest wskaźnikiem prawidłowości przebiegu ciąży i dobrostanu płodu. W przypadku płodu obciążonego zespołem Downa (trisomia 21) i Edwardsa (trisomia 18) stężenie PAPP-A jest  zaniżone  wyłącznie w pierwszym trymestrze ciąży. Nieprawidłowy poziom PAPP-A jest również wskaźnikiem ryzyka porodu przedwczesnego, stanu przedrzucawkowego i urodzenia martwego dziecka. Analogicznym do PAPP-a wskaźnikiem wad genetycznych płodu, przebiegu ciąży i dobrostanu płodu jest stężenie wolnej podjednostki HCG. Ciąży pozamacicznej towarzyszy słabszy wzrost poziomu wolnej beta-HCG, a poronieniu gwałtowny spadek. Uzyskane dla ciężarnej  wyniki obu wskaźników odnoszone są do median prawidłowych stężeń dla odpowiedniego  wieku ciąży. Badania biochemiczne stanowią część algorytmu badań prenatalnych, który obejmuje wywiad lekarski i ocenę parametrów płodu na podstawie badań ultrasonograficznych. Na podstawie wprowadzonych danych program komputerowy wylicza ryzyko wad chromosomowych – zespołów: Downa (trisomia 21), Edwardsa (trisomia 18) i Pateau (trisomia 13) płodu (patrz: Ocena ryzyka wad chromosomalnych zgodnie z wymogami FMF).