tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA

Kod badania: 644Kod ICD: N89

Kategoria badań

Autoimmunologia

Zaburzenia płodności, poronienia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-10 dni.

Opis badania

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA. Oznaczenie przydatne w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego.

Więcej informacji

Oznaczenie poziomu przeciwciał w klasie IgM  specyficznych dla beta2-glikoproteiny (a-Beta2-GPI)  jest pomocne w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego APS (ang. antiphospholipid syndrome), układowej choroby tkanki łącznej charakteryzującej się kryteriami laboratoryjnymi, obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych (aPL) : obecnością krążących przeciwciał antykardiolipinowych (aCA) i/lub obecnością antykoagulantu toczniowego LA, LAC ( ang. lupus anticoagulant) i/lub obecnością przeciwciał przeciw beta 2-glikoproteinie I oraz kryteriami klinicznymi:  zakrzepicą naczyniową żył i tętnic (bez zmian zapalnych ścian naczyń)  i/lub powikłaniami położniczymi (obumarciem płodu po 10 tygodniu ciąży i/lub  przedwczesnym porodem i/lub samoistnymi poronieniami przed 10 tygodniem ciąży (trzema). APS jest rozpoznawany w przypadku spełnienia  co najmniej 1 kryterium klinicznego i 1 kryterium laboratoryjnego. Zespół antyfosfolipidowy może występować jako izolowana jednostka chorobowa (pierwotny APS) lub w połączeniu z chorobami tkanki łącznej, zwłaszcza z toczniem układowym, SLE  (wtórny APS). Beta2 -glikoproteina-I jest  białkiem  powstającym w wątrobie i obecnym  w surowicy w stężeniu 50–300 μg/ml,  zbudowanym z polipeptydu i  glikanów. Fizjologiczna rola β2GPI nie jest znana. Wiadomo, że jej wrodzony brak nie powoduje jakichkolwiek następstw klinicznych. Wykazano bardzo ścisły związek pomiędzy  obecnością a-Beta2-GPI  a klinicznymi  objawami APS, przede wszystkim zakrzepicą. Przeciwciała a-Beta2-GPI  współwystępują z objawami APS ze znaczną swoistością, jednak ich czułość jest niewielka. Nie zastępują  całkowicie klasycznych oznaczeń przeciwciał antykardiolipinowych,  natomiast ich wysokie stężenie utrzymujące się  przez długi czas może wiązać się z  powikłaniami zakrzepowymi, a u kobiet z powikłaniami położniczymi. Wykonanie testu pomocne jest podczas podejrzenia zespołu antyfosfolipidowego przy ujemnych lub wątpliwych wynikach testów na przeciwciała antykardiolipinowe. Przeciwciała a-Beta2-GPI obecne w surowicy lub osoczu (w mianie >99. centyla) powinny być wykryte co najmniej 2-krotnie w odstępie minimum 12 tygodni standaryzowaną metodą ELISA. Podniesiony poziom przeciwciał a-Beta2-GPI w klasie IgG wiązany jest z zakrzepicą żylną, a w klasie IgM z zakrzepicą tętnic.

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet zespół antyfosfolipidowy (APS) - klasyczne markery serologiczne
529,83 PLN
360,00 PLN
Sprawdź