tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet zespół antyfosfolipidowy (APS) - klasyczne markery serologiczne

e-Pakiet zespół antyfosfolipidowy (APS) - klasyczne markery serologiczne

e-Pakiet zespół antyfosfolipidowy (APS) - klasyczne markery serologiczne
Kod pakietu: 7459
Zawiera 5 badań

Kategoria badań

Choroby i dolegliwości

Opis pakietu

Zespół antyfosfolipidowy (APS) to choroba autoimmunologiczna, w przebiegu której dochodzi do tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych różnych narządów.

 

Podejrzenie tej choroby mogą nasunąć epizody zakrzepicy naczyń lub niepowodzenia położnicze (obumarcia płodu, poronienia). Rozpoznanie choroby przez lekarza opiera się na dokładnym wywiadzie, wspartym przez badania laboratoryjne. Według międzynarodowych zaleceń EULAR 2019, zespół antyfosfolipidowy rozpoznaje się, gdy spełnione jest co najmniej jedno kryterium kliniczne oraz co najmniej jedno kryterium laboratoryjne.

 

Proponowany pakiet zawiera tzw. markery klasyczne APS – przeciwciała antyfosfolipidowe (aPL), rutynowo oznaczane w celu potwierdzenia/wykluczenia tej choroby (przeciwciała przeciw kardiolipinie, przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie I oraz antykoagulant tocznia). Dodatni wynik któregoś z tych badań, potwierdzony w dwukrotnym oznaczeniu w odstępie co najmniej 12-tygodniowym, spełnia kryterium laboratoryjne APS.

 

UWAGA! Realizacja pakietu możliwa jest tylko w punktach pobrań oznaczonych jako „Badania wrażliwe”. Oznaczeń przeciwciał antyfosfolipidowych nie należy wykonywać w czasie lub niedługo po epizodzie zakrzepowym (należy odczekać co najmniej 12 tygodni).

Sposób pobrania

Pobranie krwi

264,00 PLN

264,00 PLN

Przygotowanie do badania

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

264,00 PLN

264,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania