Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Kod oferty: 642
Kod ICD: N89

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie)  met. ELISA. Test  jest  jednym z oznaczeń stosowanych  w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego.

Więcej informacji

Łączne oznaczenie poziomu przeciwciał  przeciw kardiolipinie (aCA) w klasie IgM i IgG jest pomocne w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego APS (ang. antiphospholipid syndrome),

układowej choroby tkanki łącznej charakteryzującej się kryteriami laboratoryjnymi,  obecnością krążących przeciwciał antyfosfolipidowych (aPL),   antykardiolipinowych (aCA) i/lub obecnością antykoagulantu toczniowego LA, LAC ( ang. lupus anticoagulant) i/lub obecnością przeciwciał przeciw beta 2-glikoproteinie I  (a beta2GPI) oraz kryteriami klinicznymi:  zakrzepicą naczyniową żył i tętnic (bez zmian zapalnych ścian naczyń)  i/lub z  powikłaniami położniczymi (obumarciem płodu po 10 tygodniu ciąży i/lub  przedwczesnym porodem i/lub samoistnymi poronieniami przed 10 tygodniem ciąży (trzema). APS jest rozpoznawany w przypadku spełnienia  co najmniej 1 kryterium klinicznego i 1 kryterium laboratoryjnego. Zespół antyfosfolipidowy może występować jako izolowana jednostka chorobowa (pierwotny APS) lub w połączeniu z chorobami tkanki łącznej, zwłaszcza z toczniem układowym, SLE (wtórny APS). aCA  wiążące fosfolipid kardiolipinę,  należą do  przeciwciała antyfosfolipidowych (aPL), czyli autoprzeciwciał  specyficznych w stosunku do białek  wykazujących powinowactwo do fosfolipidów oraz do  ujemnie naładowany fosfolipidów.  Wynik przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgG i IgM wskazuje na APS w przypadku,  gdy jest dodatni  (40,0-79,9) lub wysoce dodatni >80, w jednostkach, odpowiednio GPL lub MPL, co najmniej 2-krotnie w odstępie minimum 12 tygodni, przy oznaczeniu standaryzowaną metodą ELISA. GPL oznacza jednostkę antyfosfolipidowego przeciwciała  IgG (ang. Phospholipid Units), która odpowiada jednemu  mikrogramowi przeciwciał  IGG. MPL oznacza jednostkę antyfosfolipidowego przeciwciała  IgM (ang. Phospholipid Units). Jednostka MPL jest 1 mikrogramem przeciwciał  IGM. Przeciwciała w klasie IgG wykazują silniejszą korelację z zakrzepicą  i poronieniami niż przeciwciała w klasie IgM.

 

Badania znajdziesz w pakietach

Artykuły powiązane z P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA