tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA

Kod badania: 3299Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

Przeciwciała przeciwjądrowe SS-A (Ro) w surowicy metodą ELISA, test przydatny w diagnostyce tocznia rumieniowatego trzewnego i tocznia rumieniowatego układowego seronegatywnego oraz  zespołu Sjoegrena.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Więcej informacji

Oznaczenie w surowicy przeciwciał przeciwjądrowych  anty-SS-A (Ro),  jest pomocne  w diagnostyce tocznia układowego trzewnego (systemic lupus erythematosus, SLE) - występują w 30% przypadków, rumienia na skórze twarzy i  tocznia noworodków (neonatal lupus erythematosus, NLE).  W przypadku tocznia, anty-SS-A są charakterystyczne dla tzw. tocznia rumieniowatego układowego seronegatywnego, gdyż są niewykrywalne w rutynowej metodzie  immunofluorescencji pośredniej, a wykazywane jedynie  metodą ELISA. Wspólnie z przeciwciałami  anty-SS-B występują u chorych na  zespół Sjoegrena (zespół suchości).
Przeciwciała anty-SS-A (Ro) są specyficzne w stosunku do rozpuszczalnego antygenu opornego na rybonukleazę i trypsynę (antygen rozpuszczalny z grupy ENA) i należą do przeciwciał ANA. Obecność w krążeniu autoprzeciwciał ANA (z ang. antinuclear antibodies) – przeciwciał swoistych dla własnych, jądrowych lub cytoplazmatycznych, rozpuszczalnych lub stałych,  antygenów wewnątrzkomórkowych,  jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, przy czym poszczególne jednostki chorobowe wiążą się z obecnością charakterystycznego dla siebie zestawu reaktywności przeciwciał. Porównaj  badanie  3298. 

Obecność przeciwciał: toczeń układowy trzewny, zespół Sjoegrena, toczeń noworodków.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane