tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA

Kod badania: 3298Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

Przeciwciała przeciwjądrowe anty-SS-B (La), w surowicy metodą ELISA, test przydatny w diagnostyce zespołu Sjoegrena i tocznia rumieniowatego trzewnego. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych anty-SS-B (La)  w surowicy  jest istotne w diagnostyce zespołu Sjoegrena-zespołu suchości (występują w 80% przypadków) i tocznia układowego trzewnego-Systemic lupus erythematosus, SLE  (występują w 15% przypadków i są charakterystyczne dla późnego początku choroby). Przeciwciała anty-SS-B (La) – przeciwko rozpuszczalnemu antygenowi rybonukleinowo-białkowemu wrażliwemu na rybonukleazę i trypsynę (antygen rozpuszczalny z grupy ENA), należą do przeciwciał ANA. Obecność w krążeniu autoprzeciwciał ANA (z ang. antinuclear antibodies), przeciwciał swoistych dla własnych, jądrowych lub cytoplazmatycznych, rozpuszczalnych lub stałych,  antygenów wewnątrzkomórkowych  jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, przy czym poszczególne jednostki chorobowe wiążą się z obecnością charakterystycznego dla siebie zestawu reaktywności przeciwciał. Identyfikacja przeciwciała anty-SS-B jest (La) pomocna w diagnostyce zespołu Sjoegrena, tocznia układowego trzewnego, SLE oraz tocznia noworodków ( neonatal lupus erythematosus, NLE). W tym ostatnim przypadku obecność anty-SS-B u noworodka spowodowana jest przezłożyskową transmisją przeciwciał.  Porównaj badanie  3299. 

Obecność przeciwciał: zespół Sjoegrena, toczeń układowy, trzewny toczeń noworodków.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane