tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Proinsulina

Kod badania: 3436Kod ICD: -

Kategoria badań

Cukrzyca

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-10 dni.

Opis badania

Proinsulina. Badanie we krwi przydatne w diagnostyce stanu przedcukrzycowego, ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 i prognozowania powikłań związanych z cukrzycą.

Przygotowanie do badania

Na czczo

Głodzenie

Materiał pobierać rana na czczo.

Więcej informacji

Proinsulina jest peptydowym prekursorem insuliny o niewielkiej aktywności hipoglikemizującej, powstającym w trzustce, w komórkach β wysepek Langerhansa. Oznaczenie proinsuliny we krwi wykonywane jest: w diagnostyce stanu przedcukrzycowego; w określaniu ryzyka cukrzycy u krewnych osób chorych na cukrzycę typu 2;  w prognozowaniu przebiegu choroby i określaniu ryzyka przewlekłych powikłań u chorych na cukrzycę typu 2; określaniu ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę i w populacji ogólnej. Zwiększone stężenie proinsuliny we krwi występuje w przypadku proinsulinoma; w bezobjawowy stadium cukrzycy typu 1;  w cukrzycy typu 2 z genetycznie uwarunkowaną dysfunkcją komórki ß w stadium bez hiperglikemii (powodowanym  hipoglikemizującym działaniem wydzielanej w nadmiarze proinsuliny).

Badania powiązane

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane