tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Rak piersi - analiza patogennej mutacji w genie PALB2

Kod badania: 893Kod ICD: -

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-17 dni.

Opis badania

PALB2 met. biologii molekularnej. Diagnostyka mutacji w genie PALB2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne.
Analiza mutacji genu PALB2, przydatna w  ocenie genetycznej predyspozycji do raka piersi i jajnika. Do genów, których mutacje związane są z wysokim ryzykiem raka piersi i jajników w naszej populacji, obok genów BRCA1, CHEK2 oraz BRCA2, należy gen PALB2. Jego mutacje wiążą się z 40% ryzykiem raka piersi, jednakże występują rzadziej niż mutacje BRCA1: stwierdzane są u mniej niż 1% rodzin dotkniętych rakiem. Mutacje w PALB2 wiążą się także z ryzykiem raka trzustki. Badanie obejmuje fragment sekwencji eksonu 4 genu PALB2, w tym mutacje założycielskie, charakterystyczne dla polskiej populacji:  c.509_510delGA oraz p.R170Ifs*14. Test przeznaczony jest dla osób, w których rodzinach występuje podwyższona częstość zachorowania na raka piersi, zwłaszcza:
 - zachorowanie w młodym wieku, przed 50-tym rokiem życia  - zachorowanie na obustronnego raka piersi  - rak piersi u mężczyzny Gen PALB2 stabilizuje białko kodowane przez BRCA2, zaangażowane w procesy naprawcze DNA. Utrata funkcji  białka przez mutację PALB2 może powodować rozwój nowotworu.

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane